Chính sách GDPR (General Data Protection Regulation) trên website Thansohoconline.com

I. Giới thiệu về chính sách GDPR

Chào mừng bạn đến với thansohoconline.com. Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và quan tâm của bạn đến website của chúng tôi. Chính sách bảo vệ dữ liệu này được thiết lập để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của GDPR và đảm bảo việc xử lý thông tin cá nhân được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và hợp pháp.

II. Thông tin cá nhân Thansohoconline thu thập

Trang web thansohoconline.com thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tương tác với website hoặc đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi. Các thông tin cá nhân này có thể bao gồm:

  1. Tên và thông tin liên lạc: Để tiếp xúc và gửi thông tin bạn yêu cầu.
  2. Địa chỉ IP và thông tin thiết bị: Để phân tích dữ liệu và cải thiện trải nghiệm người dùng trên website.
  3. Cookies: Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Bạn có thể theo dõi chính sách về cookie của chúng tôi tại: https://thansohoconline.com/chinh-sach-cookie

III. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho các mục đích sau:

  1. Cung cấp dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  2. Phân tích dữ liệu và thống kê để cải thiện website và trải nghiệm người dùng.
  3. Gửi thông tin về các bài viết, sự kiện, hoặc chương trình mới liên quan đến lĩnh vực thần số học mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.

IV. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trái phép. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ hoặc công việc bạn yêu cầu từ chúng tôi, hoặc khi chúng tôi phải tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

V. Quyền của người dùng

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến quyền của bạn có thể được gửi đến địa chỉ email [địa chỉ email liên hệ] hoặc thông qua phương tiện liên hệ khác được cung cấp trên website.

VI. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an toàn hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng sai mục đích hoặc thất thoát thông tin cá nhân. Bạn có thể theo dõi chính sách bảo mật của chúng tôi tại: https://thansohoconline.com/chinh-sach-bao-mat

VII. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo vệ dữ liệu này theo thời gian và thông tin sẽ được cập nhật trên website. Bạn nên xem lại chính sách này định kỳ để hiểu rõ cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

VIII. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo vệ dữ liệu này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, hãy liên hệ với chúng tôi qua các phương thức liên hệ được đề cập tại https://thansohoconline.com/lien-he

Đây là phiên bản chính sách GDPR của website thansohoconline.com và có hiệu lực từ ngày [ngày bắt đầu có hiệu lực].