Đội Ngũ Chuyên Gia Tại Thần Số Học Online

Chuyên gia Carolyn Tieu - Nhà phát triển hệ thống Thansohoconline.com

Carolyn Tiêu
Nhà Nghiên Cứu & Phát triển thần số học online

Carolyn Tiêu là một trong những học trò xuất sắc của thầy Louis Nguyễn trong bộ môn Thần số học. Với mong muốn được chia sẻ và mang Thần số học đến với nhiều người, cô đã phát triển website Thansohoconline dưới sự cố vấn của thầy Louis Nguyễn.

Thầy Louis Nguyễn

Louis Nguyễn
Nhà nghiên cứu & Sáng lập hệ thống tra cứu thần số học

Thầy Louis Nguyễn là một trong những người đầu tiên mang Thần số học phổ biến rộng rãi đến đại chúng Việt Nam với hệ thống Tra Cứu Thần Số Học lớn nhất hiện nay. Ông đang là nhà cố vấn & đồng phát triển website Thansohoconline.com

Gia Cát Thành Vũ
Nhà nghiên cứu Chuyên Sâu Tử vi & phong thủy

Thầy Gia Cát Thành Vũ là nhà nghiên cứu, am hiểu chuyên sâu về Tử Vi & Phong Thủy. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng và mong muốn được giúp đỡ nhiều người hơn, ông đã tham gia phát triển, cố vấn nội dung về Tử vi, phong thủy trên website Thansohoconline.com

Tìm hiểu về chúng tôi

Xem thêm