Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chung

Trang web này được cung cấp bởi Thansohoconline.com. Mọi thông tin trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và chính tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về thông tin

Thansohoconline không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin được cung cấp trên trang web này. Thông tin này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nên được sử dụng để đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về trách nhiệm pháp lý

Thansohoconline không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc bạn sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc do mất mát lợi nhuận.

Thay đổi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thansohoconline.com có thể thay đổi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này bất cứ lúc nào. Bạn nên kiểm tra tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với Thansohoconline.com theo địa chỉ TẠI ĐÂY.

Các điều khoản khác bạn có thể tham khảo:

  • Tuyên bố về quyền sở hữu trí tuệ: Thansohoconline sở hữu tất cả quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung trên trang web này. Bạn không được phép sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cá nhân, phi thương mại.
  • Tuyên bố về quyền riêng tư: Thansohoconline thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.
  • Tuyên bố về cookies: Trang web https://thansohoconline.com sử dụng cookies. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookies trong Chính sách cookies của Thansohoconline.