Chính sách pháp lý

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Mô tả quy định về việc sử dụng website, các điều kiện, giới hạn trách nhiệm và quyền của người dùng khi truy cập và sử dụng nội dung trên website.

Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ

Xác định quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung trên website và đảm bảo việc tuân thủ các quyền bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Chi tiết tại đây: https://thansohoconline.com/chinh-sach-su-dung-va-ban-quyen

Bảo mật thông tin cá nhân

Mô tả cách website thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Bao gồm các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chi tiết tại đây: https://thansohoconline.com/chinh-sach-bao-mat

Bảo mật và an ninh

Mô tả các biện pháp bảo mật và an ninh mà website đã áp dụng để đảm bảo bảo mật thông tin và ngăn chặn các hành vi xâm phạm an ninh.

Trách nhiệm pháp lý

Xác định trách nhiệm pháp lý của website và từ chối trách nhiệm đối với nội dung và hoạt động của người dùng trên website. Bạn có thể xem chi tiết về Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Thansohoconline tại: https://thansohoconline.com/tuyen-bo-mien-tru-trach-nhiem

Giải quyết tranh chấp

Mô tả quy trình giải quyết tranh chấp giữa website và người dùng, bao gồm các biện pháp như trọng tài hoặc tòa án. Chi tiết tại đây: https://thansohoconline.com/chinh-sach-khieu-nai

Trên đây là chính sách pháp lý của Thansohoconline, nếu có câu hỏi, thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhé!