Chính sách quyền riêng tư

Giới thiệu

Thansohoconline.com được điều hành bởi đội ngũ chuyên gia của Thần Số Học Online. Công ty của chúng tôi xử lý nhiều loại dữ liệu cá nhân. Do đó, chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu và tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ dữ liệu.

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách Thansohoconline thu thập, lưu trữ, sử dụng và không tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về khách hàng khi sử dụng trang web này, cũng như cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

Quyền riêng tư của khách hàng cực kỳ quan trọng với Thansohoconline. Vì vậy dù mới sử dụng dịch vụ hay là người dùng lâu năm, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu các thông tin, chính sách và liên hệ với Thansohoconline nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Thông thường, loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập là thông tin chúng tôi cần để cho phép quý vị có thể xem báo cáo thần số học, xem luận giải tử vi của mình.

Thông tin này bao gồm các thông tin như họ và tên, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi phải nhận được để có thể giúp quý vị xem được báo cáo của mình trang web https://thansohoconline.com của chúng tôi là dữ liệu duy nhất bắt buộc phải cung cấp.

Nếu quý vị liên hệ cho bộ phận hỗ trợ của Thansohoconline, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu quý vị cung cấp trong khi gọi. Ngoài ra, bạn có thể gặp thông tin thu thập dữ liệu cá nhân tại chính sách cookie của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm chúng tôi thu thập

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể xử lý cái gọi là “các hạng mục dữ liệu cá nhân đặc biệt” về quý vị, có thể được coi là nhạy cảm.

Trước khi xử lý các dữ liệu cá nhân nhạy cảm về quý vị, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của quý vị. Do đó, chúng tôi yêu cầu quý vị sử dụng các biểu mẫu liên hệ chuyên dụng trên trang web của chúng tôi để gửi bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào.

Các biểu mẫu liên hệ cho phép quý vị cung cấp cho chúng tôi sự chấp thuận được yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Tất nhiên quý vị có thể rút lại sự chấp thuận này bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào không được quý vị cho phép, hoặc quý vị chưa cung cấp cho chúng tôi. Một số lượng hạn chế nhân viên của chúng tôi sẽ có quyền truy cập dữ liệu cá nhân nhạy cảm của quý vị và sau khi xử lý dữ liệu nhạy cảm theo yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu sớm nhất có thể.