Tử Vi Bắc Đẩu

Tử Vi Bắc Đẩu

Cách Cục Sao Vũ Khúc cung phu thê

Sao Vũ Khúc cung phu thê thì số muộn vợ muộn chồng, cuộc sống gia đạo không hòa thuận và có phần nhàm chán. Vũ...

Read more

Tử Vi Bắc Đẩu

Cách Cục Sao phá quân cung phu thê

Sao phá quân cung phu thê có thể gặp nhiều sóng gió, trắc trở trước khi tiến tới hôn nhân, thường phải vào cảnh tranh...

Read more

Tử Vi Bắc Đẩu

Cách Cục Sao thiên đồng cung phu thê

Sao thiên đồng cung phu thê là một sao có tính cách cứng cỏi, cương nghị nên khi ở cung Phu Thê sẽ có ý...

Read more

Tử Vi Bắc Đẩu

Cách Cục Sao thiên tướng cung phu thê

Sao Thiên Tướng cung phu thê cổ nhân có nói rằng “Thân thượng gia thân” có nghĩa là “thân càng thêm thân”. Ý nói về...

Read more

Tử Vi Bắc Đẩu

Cách Cục Sao Tham Lang cung Phu Thê

Sao Tham Lang cung Phu Thê thường có điềm không tốt, chủ hình khắc hoặc sinh ly, nam chủ muộn vợ có thể tốt, kết hôn...

Read more

Tử Vi Bắc Đẩu

Sao Thất Sát cung Phu Thê

Sao Thất Sát cung Phu Thê ngoài việc bàn về mối quan hệ tương quan giữa vợ chồng, tình trạng hôn nhân trong gia đình thì...

Read more

Sao

Luận giải chi tiết ý nghĩa sao Lâm Quan tại các cung

Sao Lâm Quan là một cát tinh đứng thứ 4 trong số 12 sao của vòng Tràng Sinh trong tử vi đẩu số, lần lượt...

Read more

Sao

Luận giải chi tiết ý nghĩa sao Lực Sĩ tại các cung

Sao Lực Sĩ là bộ sao đứng vị trí thứ 2 thuộc vòng Lộc Tồn, lần lượt theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long,...

Read more

Sao

Luận giải chi tiết ý nghĩa sao Lộc Tồn tại các cung

Sao Lộc Tồn trong tử vi mang ý nghĩa là phúc lộc trời ban nên khi đóng tại bất cứ đâu cũng mang đến sự may...

Read more

Sao

Luận giải chi tiết ý nghĩa sao Liêm Trinh tại các cung

Sao Liêm Trinh là một chính tinh quan trọng trong lá số tử vi của mỗi người. Đây được xem là một bộ sao nửa...

Read more

Sao

Luận giải chi tiết ý nghĩa sao Linh Tinh tại các cung

Sao Linh Tinh thường đi kèm với sao Hỏa Tinh tạo thành bộ đôi Linh – Hỏa mang ý nghĩa quan trọng trong tử vi. Sao Linh...

Read more

Sao

Luận giải chi tiết ý nghĩa sao Long Trì tại các cung

Sao Long Trì một trong tổ hợp Tứ Linh bao gồm: Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Long Trì đại diện cho sự...

Read more