Cung Nô Bộc là gì? Ý nghĩa các chính tinh và các phụ tinh ảnh hưởng cung Nô

Cung Nô Bộc được dùng để luận đoán về mối quan hệ giữa chủ nhân lá số với người dưới quyền, xem có đắc lực hay không, trợ giúp hay bán đứng, phản bội… Cung Nô Bộc là cung trưởng quản thông tin về những mối quan hệ của chủ nhân lá số đối với thuộc cấp, thuộc hạ, hay người dưới quyền. Toàn bộ các thông tin về mối quan hệ này, tất cả đều lấy cung Nô Bộc làm chủ về, rồi phối hợp với tam phương tứ chính để luận đoán… Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về cung Nô Bộc chính xác nhất.

1. Ý nghĩa cung Nô Bộc là gì?

Cung Nô Bộc là cung nói về bạn bè, mối quan hệ giữa các cấp bậc trong xã hội. 

Lập Lá Số Tử Vi Cho Bản Thân Ngay!
**** Người sinh từ 23h-00h lấy lá số theo giờ tý (00h-01h) và ngày âm lịch hôm sau để xem.

Họ tên khai sinh

Giới tính

Chọn lịch

Giờ sinh

Phút sinh

Ngày sinh

Tháng sinh

Năm sinh

Năm xem (âm lịch)

Tháng xem (âm lịch)

Cung này được coi như cung Quan Lộc thứ 2. Nó nói về tư cách và vị trí của đương số đối với xã hội. Do thế, xem cung Nô biết rõ hơn về sự hoạt động của cung Quan, có được nhiều người phù trợ hay không, bạn bè có nghiêm túc không, nên cần so sánh với cung Mệnh. Bao giờ các sao của cung Mệnh cũng vững hơn cung Nô, mới được coi là tốt.

Trong xã hội cổ đại thì “nô bộc” lại là thành viên của gia đình. Một đời làm nô bộc, đời đời là nô bộc, vì thế sự tốt xấu của cung này đúng là có liên quan đến sự thịnh suy của gia tộc ngày xưa. Đây là lý do các nhà Tử Vi cổ đại khi luận đoán cực kỳ xem trọng cung Nô Bộc có lực hay không, Nô Bộc nhiều hay ít, có lừa dối chủ về không, hay có phù trợ, giúp đỡ chủ về không.

Cung Nô Bộc là cung nói về bạn bè, mối quan hệ giữa các cấp bậc trong xã hội.
Cung Nô Bộc là cung nói về bạn bè, mối quan hệ giữa các cấp bậc trong xã hội.

2. Ý nghĩa các chính tinh trong cung Nô Bộc

2.1. Tử Vi

Chính tinh Tử Vi tọa tại cung Nô Bộc thông thường chủ về khó khống chế người dưới quyền. Chính tinh này tọa tại miếu, còn có thêm các sao phụ tá Tả Hữu đồng độ hay hội chiếu, thì sao Tử Vi càng mạnh, thì chủ về việc giao du với những người ngang vai, bạn bè hữu ích. Nhưng bạn bè ắt sẽ hơn chủ nhân lá số, còn người dưới quyền thì sẽ khó khống chế. Nhưng nếu chủ nhân lá số có bụng dạ rộng rãi, dìu dắt, giúp đỡ hậu bối, thì cải thiện mối quan hệ giao tiếp.

Chính tinh Tử Vi lạc hãm, lại thêm không có sao phụ tá cát hội chiếu chủ về vẻ hào nhoáng bề ngoài, nhiều bạn bè, nhưng lại ít tri kỷ. Hay tuy kết giao được những người có địa vị xã hội, nhưng mối quan hệ lại không thân tình. Cũng chủ về có nhiều người dưới quyền, nhưng họ đều có chủ về kiến riêng.

 • Ghét có Phá Quân hội chiếu nhập cung Nô Bộc. Nếu có Phá Quân hội chiếu, lại gặp thêm Địa KhôngĐịa Kiếp: Bị thuộc cấp làm liên lụy, hay vì bạn bè mà phá tài.
 • Gặp Phá Quân, còn gặp thêm Đà La: Dễ gặp bất hòa, tranh chấp thị phi.
 • Tứ Sát tinh hội chiếu: Thuộc cấp dễ làm lỡ việc. Về phương diện giao du, khó có bạn bè hữu ích, dễ gần với tiểu nhân, hay bị người có địa vị hãm hại.
 • Tương hội cùng Hóa KỵKình Dương: Thuộc cấp bạc tình vô nghĩa, được chủ nhân lá số dìu dắt giúp đỡ nhưng quay lại báo oán, hay bị họ bán đứng, về phương diện giao du chủ về cố sức giúp người nhưng lại bị báo oán.
 • Chính tinh Tử Vi Phá Quân đồng độ: Người dưới quyền vô tình vô nghĩa, làm cho chủ nhân lá số bị tổn thương, sự nghiệp bị đả kích, tiền tài tổn thất, hay địa vị bị dao động, về phương diện bạn bè chủ về được bạn bè nói lời ngay thẳng khuyên can, nhưng nếu có các sao sát tinh hội chiếu thì chủ về vì bạn mà phá tài. Nếu có các sao Sát, Kỵ, Hình, Hao cùng chiếu, thì vì bạn bè hay người dưới quyền làm liên lụy mà dính vào họa phạm pháp.
 • Các sao cát tinh hội hợp: Nhờ bạn bè tốt mà được lợi ích. Người dưới quyền tuy vô tình vô nghĩa, nhưng có nhiều người dưới quyền. Hay chủ về gặp cơ hội cùng với được người có địa vị xã hội chiếu cố, nhưng mối quan hệ dễ trở thành lạnh nhạt.
 • Chính tinh Tử Vi Thiên Phủ đồng độ: Trong tình huống thông thường chủ về sự kết giao với người có địa vị trong xã hội, người dưới quyền sẽ nhiều hơn, nhưng ý kiến bất nhất. Chính tinh Tử Vi Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì người dưới quyền phần nhiều có chủ về kiến riêng, trở thành trợ tọa tại đắc lực.
 • Chính tinh Thiên Phủ Hóa Khoa thì không nên gặp thêm Lộc Tồn đồng cung: Người dưới quyền tuy giữ tiền, nhưng lại không giỏi kinh doanh, chỉ tọa tại thành. Nếu có thêm các sao sát tinh tụ tập thì chủ về oán hận. Hay chủ về người dưới quyền có âm mưu. Nếu gặp thêm Không Kiếp, Đại Hao, thì vì bạn mà phá tài, hay bị người dưới quyền trộm cắp.
 • Gặp Vũ Khúc Hóa Kỵ: Cấp trên của chủ nhân lá số bị người dưới quyền của đương số lừa gạt.
 • Gặp Liêm Trinh Hóa Kỵ: Bị người dưới quyền mà bản thân chủ nhân lá số đề bạt làm liên lụy.
 • Chính tinh Tử Vi Tham Lang đồng độ: Giao du rộng. Nếu có các sao như Tả Hữu, Khôi Việt, Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Phúc hội chiếu, thì đến đâu cũng có bạn bè hoan nghênh. Nếu gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa thì nhờ tài phú, quyền lực, hay danh dự mà được bạn bè ủng hộ.
 • Gặp các sao đào hoa, lại gặp thêm Đà La, Âm Sát: Bị bạn bè hãm hại, hay người dưới quyền làm liên lụy. Hay vì giao du với những người nhập chốn gió trăng mà chuốc điều tiếng thị phi. Nếu có Lộc Tồn đồng độ mà gặp các sao sát tinh chủ về tranh chấp tiền bạc với bạn bè, hay bạn bè có nhiều tiền mà keo kiệt, bủn xỉn.
 • Chính tinh Tử Vi Thiên Tướng đồng độ: Người dưới quyền và bạn bè đều có trợ lực. Nếu gặp các sao cát và cát hóa hội chiếu chủ về được người có địa vị dìu dắt, giúp đỡ, trợ lực. Phần nhiều là bạn bè tốt, hay bạn bè và người dưới quyền phần nhiều là người có chính nghĩa. Nhưng nếu gặp các sao sát tinh, thì chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà phá tài.
 • Ngại có Thất Sát đồng độ: Bị bạn bè và người dưới quyền bài xích, chèn ép, dù gặp các sao cát tinh cũng là chủ về bị tước đoạt tiền bạc hay quyền lực. Nếu gặp thêm Không Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao thì chủ về bạn bè và người dưới quyền lấy oán báo ân. Nếu Tử Vi có thêm Hỏa Tinh, Thiên Hình đồng độ, thì bạn bè và người dưới quyền phần nhiều là người cứng rắn, thô bạo.

2.2. Thiên Cơ

Khi sao Thiên Cơ tọa tại cung Nô Bộc, gặp các sao cát chủ về giao du rộng, tọa tại miếu cũng vậy. Tuy nhiên người dưới quyền tốt nhưng lại dễ thay đổi theo thời thế, làm trợ tọa tại đắc lực không được bền. Người này khó được người dưới quyền trợ lực lâu dài. Nếu lạc hãm, hay hội cùng với các sao sát tinh, thì bạn bè tuy nhiều, nhưng kết oán cũng nhiều.

Kình Dương và Đà La đồng độ, thông thường chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền làm liên lụy. Nếu gặp thêm Thiên Hình, chủ về bị hãm hại. Nếu Hỏa Tinh và Linh Tinh đồng độ thì chủ về có nhiều tranh đoạt.

 • Thiên Cơ Hóa Lộc thì vì tiền mà xảy ra tranh đoạt. Nếu gặp Không Kiếp, Đại Hao chủ về vì theo bạn mà phá tài, hay vì thay đổi người dưới quyền mà tổn hao tiền bạc, hay vì tranh chấp mà phá tán hao tài.
 • Thiên Cơ Hóa Lộc gặp các sao sát tinh chủ về vì bạn mà hao tán tiền bạc. Có thêm Hóa Kỵ, Thiên Hình hội hợp chủ về có tranh chấp, kiện tụng với bạn bè hay người dưới quyền.
 • Thiên Cơ Thái Âm đồng độ, nếu tọa tại miếu: Giao du rộng. Chính tinh lạc hãm thì đề phòng bạn bè hay người dưới quyền âm mưu. Nếu gặp chính tinh Thiên Đồng Hóa Lộc chủ về có nhiều người dưới quyền. Cung Nô Bộc đồng thời gặp thêm các sao sát tinh thì nên đề phòng người dưới quyền xâm phạm. Nếu gặp thêm Thiên Hình chủ về bị thuộc cấp làm liên lụy.
 • Chính tinh Thiên Cơ Cự Môn đồng độ: Trong các tình hình thông thường chủ về có điều tiếng thị phi với bạn bè một cách vô vị. Hay dù có lòng khoan hậu nhưng vẫn bị người dưới quyền oán trách, cũng là chủ về giao du với những người xốc nổi, không thiết thực.

Chính tinh Cự Môn đã có Hóa Kỵ, thì càng không nên gặp Thiên Hình, nếu gặp thì không tránh khỏi tranh chấp mà dẫn đến điều tiếng hay phạm pháp. Nếu gặp các sao sát tinh Kình Đà chủ về bị liên lụy, tranh cãi ồn ào. Nếu gặp Hỏa Linh chủ về bị hãm hại. Nếu gặp Không Kiếp chủ về vì tranh hơn thua mà phá tài.

Chính tinh Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ chủ về kết giao với bạn bè hữu ích, bạn bè tốt, nhưng quan hệ hữu nghị không lâu dài. Nếu gặp các sao cát thì được bạn bè trợ lực. Hay chủ về người dưới quyền có tính thẳng thắn, nhưng vẫn luôn thay đổi thuộc cấp.

Nếu gặp các sao Sát, Kỵ, Hình, thì vì bạn bè hay người dưới quyền mà bị liên lụy, hay dẫn đến phạm pháp. Nếu gặp thêm Không Kiếp, Đại Hao, thì vì bị liên lụy hay phạm pháp mà phá tài.

2.3. Thái Dương

Thái Dương nhập cung Nô Bộc, trong tình hình thông thường đều chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền oán trách. Vì Thái Dương mang ánh sáng đến khắp nơi, muôn vật nhờ vậy mà có nhiều ích lợi, tuy nhiên muôn vật không những không báo đáp Thái Dương, mà lại oán trách Thái Dương. Chính tinh Thái Dương Hóa Kỵ, thì tình hình thuật nhập trên càng nặng, thường phải chịu lỗi thay cho người khác.

 • Cự Môn hội chiếu, Cự Môn Hóa Kỵ: Càng có nhiều tranh chấp oan uổng, thậm chí là vì người dưới quyền mà ra mặt, rồi bị cả cấp trên lẫn những người dưới quyền oán trách. Vì vậy, nếu cung Nô Bộc có tổ hợp các sao này, chủ nhân lá số cần thành thật công bố, tuyệt đối không đứng về phe nào hay không để bị cuốn vào vòng tranh chấp.
 • Hội cùng Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, nếu Thái Dương tọa tại miếu: Được bạn bè trợ lực, người dưới quyền cũng có trợ lực nhiều, nhưng tính chất bị oán trách, đòi hỏi vẫn không thay đổi. Nếu hội cùng với Tứ Sát tinh, Không Kiếp, người dưới quyền ắt sẽ lấy oán báo ân.
 • Thái Dương Thái Âm là tổ hợp cát lợi nhất của Thái Dương nhập cung Nô Bộc: Có duyên với mọi người, có lúc được bạn bè hữu ích hay người dưới quyền trợ lực nhiều. Chỉ trường hợp hội cùng với các sao Sát, Hình, mới có tính chất bị người dưới quyền hay bạn bè oán trách. Hay bị cấp trên trách phạt, nhưng duyên với người vẫn tốt. Chính tinh Thái Dương gặp Hóa Kỵ chủ về thị phi. Cách này mà gặp thêm Kình Đà, thì nên đề phòng người dưới quyền có âm mưu.
 • Thái Dương và Cự Môn đồng độ chủ về điều tiếng thị phi, gặp các sao sát tinh thì càng bất lợi, như đã thuật nhập trên. Nhưng nếu có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa: Bạn bè giỏi biện luận, giỏi ăn nói. Hay bạn bè phần nhiều nhập trong giới pháp luật và giới quảng bá. Chủ về việc giao du với những người có nghề nghiệp như vậy mới thay đổi tính chất thị phi, hay bị oán trách.
 • Chính tinh Thái Dương Thiên Lương đồng độ: Phần nhiều chủ về giao du với các nhân vật trong chính giới hay người nổi tiếng trong xã hội. Nhưng nếu gặp các sao như Kình Dương, Thiên Hình, Đại Hao thì chủ về vì giao du mà phá tán hao tài, thậm chí là phạm pháp.

Nếu gặp Khôi Việt, Tả Hữu, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì có bạn bè chính trực hay người dưới quyền trung thành. Còn nhờ bạn bè mà được ích lợi, được trợ lực của người dưới quyền, nhưng vẫn chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền oán trách.

2.4. Thái Âm

Thái Âm Thái Dương đồng độ: Kết giao rộng, hào sảng
Thái Âm Thái Dương đồng độ: Kết giao rộng, hào sảng

Khi sao Thái Âm miếu tọa tại cung Nô Bộc chủ về có nhiều bạn bè hữu ích, cũng dễ được sự trợ lực của người dưới quyền. Nhưng không nên gặp Thiên Cơ hội chiếu, tuy cũng là chủ về giao du rộng, có nhiều người dưới quyền, nhưng thay đổi luôn, khó được bạn bè thâm giao, cũng không bao giờ có trợ tọa tại đắc lực.

 • Thái Âm Thái Dương đồng độ: Kết giao rộng, hào sảng, phung phí, có điều cũng là chủ về tình cảm lúc hậu lúc bạc.
 • Lạc hãm tọa tại cung Nô Bộc: Dễ giao du với bạn xấu, hay dễ tin lầm người dưới quyền, tiểu nhân. Thái Âm gặp Không Kiếp, Đại Hao chủ về vì bạn bè mà phá tài, hay vì thuộc cấp phạm sai lầm mà bản thân chủ nhân lá số chịu tổn thất.
 • Gặp Kình Đà: Dễ vì bản thân đương số coi là tri kỉ nên bị hại, hay ban ân huệ cho người dưới quyền nhưng lại bị báo oán.
 • Gặp Hỏa Linh: Vì người mà vất vả.
 • Gặp Thiên Hình đồng độ: Bị bạn bè hay người dưới quyền uy hiếp.
 • Gặp Âm Sát, Thiên Vu: Bị bạn bè hay người dưới quyền ngầm gây tổn hại xâm phạm tiền bạc, hay người dưới quyền dèm pha với cấp trên của chủ nhân lá số.

2.5. Vũ Khúc

Vũ Khúc tọa tại cung Nô Bộc, trong các tình hình thông thường đều chủ về ít bạn bè, người dưới quyền không nhiều, duyên với người cũng kém. Nếu hội cùng với Tả Hữu, Xương Khúc, và Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, mới chủ về nhiều bạn bè và người dưới quyền có trợ lực, nhưng vẫn khó được lòng bạn bè hay được lòng người dưới quyền.

 • Kỵ gặp các sao đào hoa, nếu lại hội cùng với Tham Lang: Cuộc đời có nhiều bạn bè tửu sắc. Cũng không nên hội cùng với Phá Quân lại gặp thêm Hóa Kỵ, Đại Hao, Thiên Vu, Âm Sát chủ về vì bạn mà giúp đỡ người khác lại bị họ oán hận. Cũng không nên có Thất Sát hội chiếu, còn gặp thêm các sao sát tinh chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng. Tóm lại, Vũ Khúc nhập cung Nô Bộc, hội hợp với Chính tinh Sát Phá Tham đều có chỗ không nên.
 • Ưa tương hội cùng Thiên Phủ, nếu Vũ Khúc tọa tại miếu, có các sao cát tinh hội chiếu: Không chỉ bạn bè nhiều, mà còn được bạn bè và người dưới quyền ủng hộ, mà bản thân chủ nhân lá số cũng có tính tình hào sảng.
 • Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ: Nhiều bạn bè hay nhiều người dưới quyền, mà còn đắc lực. Đây là kết cấu tốt nhất của sao Vũ Khúc khi tọa tại cung Nô Bộc. Dù hội cùng với các sao sát tinh, cũng chỉ chủ về bị tiểu nhân oán hận. Nhưng không nên Vũ Khúc Hóa Kỵ, lại gặp thêm Kình Đà, Thiên Hình chủ về tiền bạc của chủ nhân lá số bị bạn bè hay người dưới quyền đục khoét, thậm chí dẫn đến tranh chấp lớn.
 • Vũ Khúc Tham lang đồng độ, gặp các sao đào hoa: Giao du với bạn bè tửu sắc. Nếu gặp Không Kiếp, Đại Hao, thì giao du với bạn bè cờ bạc. Nếu gặp thêm các sao Sát, Kỵ, thì bị bạn bè hay người dưới quyền dụ dỗ, dẫn đến phá tán hao tài, thất bại. Chỉ trường hợp có các sao cát tinh hội hợp, hay Vũ Khúc Hóa Quyền, Hóa Lộc mới có tính chất cải thiện, nhưng vẫn cần giao du thận trọng, cẩn thận với những người dưới quyền.
 • Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ: Trong các tình hình thông thường đều chủ về bạn bè hay người dưới quyền bất nghĩa. Nếu gặp các sao sát tinh đồng độ thì chủ về bị bán đứng vào những lúc quan trọng. Nhưng nếu có các sao cát tinh đồng độ, thì chỉ chủ về bạn bè hay người dưới quyền tranh chấp tiền bạc với đương số. Nếu gặp kết cấu này, không nên kết bạn thâm giao với người xu nịnh, cũng không nên xem trọng lời ngon tiếng ngọt.
 • Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, là kết cấu xấu nhất của Vũ Khúc nhập cung Nô Bộc: Bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng. Nếu gặp các sao cát tinh hội hợp, còn gặp thêm Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì bạn bè và người dưới quyền tuy ít, nhưng đắc lực. Nếu giao du rộng, hay có nhiều người dưới quyền thì vẫn bị tình trạng phản bội. Vũ Khúc Hóa Kỵ, gặp các sao Sát, Hao, Không Kiếp, thì vì bạn bè làm liên lụy mà phá sản, hao tài. hay bị người dưới quyền gây lụy mà phá tán hao tài.
 • Gặp Phá Quân cùng tại cung Nô Bộc: Người dưới quyền phần nhiều đều a dua xu nịnh. Nếu gặp sao cát hội hợp thì không bị tổn thất, hay cùng có lợi với bạn bè và người dưới quyền. Nhưng nếu gặp Đại Hao, ắt vì bạn bè hay người dưới quyền mà phá tài. Nếu gặp Không Kiếp, thì chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền phản bội vào những lúc quan trọng.

2.6. Thiên Đồng

Thiên Đồng tọa tại cung Nô Bộc chủ về giao du rộng mà không câu nệ người nhập tầng lớp nào. Nếu gặp đủ Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, càng chủ về giao du khắp ngũ hổ tứ hải. về phương diện người dưới quyền, cũng là chủ về nhiều mà còn đắc lực.

Thiên Đồng lạc hãm lại gặp Kình Đà chủ về bị bạn bè làm liên lụy, hay người dưới quyền hãm hại. Nhập miếu thì chỉ chủ về bất hòa, hay người dưới quyền không có trợ lực.

 • Lạc hãm mà gặp Hỏa Linh: Bị bạn bè giận, hay va chạm, xung đột với người dưới quyền. Nhập miếu thì mức độ giảm nhẹ.
 • Lạc hãm, tương hội cùng Không Kiếp: Vì bạn bè hay người dưới quyền mà phá tài. Nếu gặp thêm Kình Đà, Thiên Hình, Âm Sát, thì bị làm liên lụy nên dính dáng đến pháp luật, gây nên phá tán hao tài.
 • Lạc hãm: Trong số bạn bè hay người dưới quyền có nhiều người muốn hãm hại chủ nhân lá số, bạn bè hữu ích hay trợ giúp đương số lại ít.
 • Ưa hội chiếu với Thái Âm hay Thiên Lương: Bạn bè hữu ích, bạn bè tốt, người dưới quyền trợ lực, hay cương nghị thẳng thắn.
 • Không ưa hội chiếu Cự Môn: Dễ bị bạn bè hay người dưới quyền hiểu lầm.
 • Thiên Đồng Thái Âm đồng độ: Trong các tình hình thông thường đều chủ về có bạn bè hữu ích, hay người dưới quyền có nhiều trợ lực.
 • Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ: Nhiều bạn bè chính trực, hay người dưới quyền trung thành tọa tại phận.
 • Thiên Đồng và Cự Môn: Nhiều hiểu lầm với bạn bè hay người dưới quyền, hay trở mặt thành thù. Thiên Đồng và Cự Môn hội chiếu với Kình Đà thì càng nhiều thị phi tranh chấp, kiện tụng. Thiên Đồng và Cự Môn gặp Không Kiếp, Âm Sát, thì vì bạn bè hay người dưới quyền mà phá tài.

2.7. Liêm Trinh

Liêm Trinh nhập cung Nô Bộc chủ về nhiều bạn bè hay người dưới quyền, nhưng chưa chắc có trợ lực, cần xem là tọa tại miếu hay lạc hãm và các sao nào hội chiếu để luận đoán.

 • Thích gặp sao Lộc, bất kể là Lộc Tồn hay Hóa Lộc: Nhờ bạn bè trợ lực mà kiếm được tiền, hay nhờ người dưới quyền mà kiếm tiền.
 • Liêm Trinh Hóa Kỵ lạc hãm, còn gặp các sao sát tinh: Vì bạn mà phá tài. Chính tinh Liêm Trinh hội cùng với Văn Khúc Hóa Kỵ chủ về mượn tiền không trả. Hội Tham Lang, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền dụ dỗ, tham gia đầu cơ, cờ bạc mà dẫn đến phá tài. Nếu gặp thêm Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Riêu, thì chủ về bị dụ dỗ, vì sắc mà phá tài.
 • Phá Quân, Thất Sát hội chiếu, lại gặp Kình Đà, Hỏa Linh, Thiên Hình, Đại Hao, Địa Kiếp, Địa Không: Bị bạn bè hay người dưới quyền làm liên lụy mà phạm pháp. Chính tinh Liêm Trinh lại Hóa Kỵ, dễ xảy ra tai họa lao ngục. Nếu gặp Âm Sát thì nên đề phòng người dưới quyền hãm hại.
 • Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ, nếu Liêm Trinh Hóa Lộc hay có Lộc Tồn đồng cung, lại được các sao cát tinh nhập tam phương tứ chính nâng đỡ: Nhờ được bạn bè trợ lực mà khá giả, hay người dưới quyền giúp chủ nhân lá số kiếm tiền. Chính tinh Liêm Trinh Hóa Kỵ, dù gặp các sao cát tinh cũng nên đề phòng bạn bè hay người dưới quyền.
 • Liêm Trinh Thất Sát đồng độ: Bạn bè phần nhiều là người cứng rắn thô bạo, người dưới quyền không hợp với chủ nhân lá số. Liêm Trinh Hóa Kỵ, lại gặp các sao sát tinh chủ về bị người dưới quyền ngầm xâm phạm. Nếu được Liêm Trinh Hóa Lộc, còn có Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt cùng chiếu, thì càng ưa gặp Thiên Phủ Hóa Khoa nhập cung Huynh Đệ.
 • Liêm Trinh Phá Quân đồng độ nhập cung Nô Bộc, nếu hội cùng với các sao sát tinh: Dễ bị người dưới quyền phản bội. Hay bị bạn bè hãm hại hay trở mặt thành thù. Liêm Trinh và Phá Quân đồng độ nhập cung Nô Bộc, gặp Thiên Hình, Đại Hao, Không Kiếp chủ về vì bạn bè mà dính dáng đến pháp luật.
 • Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ, nếu Thiên Phủ Hóa Khoa: Tình bạn sâu sắc, người dưới quyền trung thành thẳng thắn. Liêm Trinh Hóa Lộc thì chủ về nhờ bạn bè hay người dưới quyền trợ lực mà gia vận hưng thịnh.

Nếu gặp các sao cát tinh thì có bạn bè hay người dưới quyền ủng hộ, cũng là chủ về sự nghiệp của cấp trên vững vàng, bản thân đương số nhờ vậy mà được cát lợi. Nếu gặp Hóa Kỵ, sao hình, sát thì chủ về Chính tinh ân biến thành thù, hay người dưới quyền do mình đề bạt lại phản bội.

2.8. Thiên Phủ

Chính tinh Thiên Phủ nhập cung Nô Bộc chủ về giao du rộng, nhưng nên thận trọng trong việc chọn bạn
Chính tinh Thiên Phủ nhập cung Nô Bộc chủ về giao du rộng, nhưng nên thận trọng trong việc chọn bạn

Chính tinh Thiên Phủ nhập cung Nô Bộc chủ về giao du rộng, nhưng nên thận trọng trong việc chọn bạn. Thiên Phủ tọa tại cung Nô Bộc chủ về có nhiều người dưới quyền.

Hơn nữa, phần nhiều còn giao du nhập phương diện sinh hoạt riêng tư. Còn Thiên Phủ tọa tại cung Nô Bộc thì chủ về được người dưới quyền tôn trọng, xem bản thân chủ nhân lá số là bậc trưởng bối, cha chú.

 • Thiên Phủ Hóa Khoa, gặp Hóa Quyền hay được các sao cát tinh hội chiếu: Bạn bè và người dưới quyền đều trung thành.
 • Tứ Sát tinh đồng độ hay hội chiếu: Bạn bè hay người dưới quyền tụ tán bất định, hay bị bạn bè ức hiếp, người dưới quyền làm nhục.
 • Thiên Tướng lạc hãm vô lực hội chiếu, lại gặp thêm Không Kiếp, các sao Sát, Hình, Kỵ, Hao: Bị bạn bè hay người dưới quyền âm mưu hãm hại, hay sang đoạt, trộm cắp tài vật.
 • Độc tọa, đồng cung với Không Kiếp, không có ác diệu khác hội hợp: Bạn bè hay người dưới quyền vô tình vô nghĩa, bản thân đương số chân thành đối đãi với người nhưng cuối cùng chẳng được gì.

2.9. Thiên Lương

Chính tinh Thiên Lương tọa tại cung Nô Bộc, trong tình huống thông thường chủ về bạn bè không nhiều, người dưới quyền cũng không nhiều. Nếu có Thiên Cơ đồng độ mới chủ về có nhiều bạn bè hay nhiều người dưới quyền, nhưng vẫn luôn thay đổi người dưới quyền, thay đổi bạn bè.

 • Tả Hữu, Khôi Việt, hay Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu hay đồng độ: Được người dưới quyền ủng hộ, trung thành, và kết giao được bạn tốt có trợ lực.
 • Các sao cát tinh hội hợp, mà Thái Dương đồng độ: Giao du được với bạn quý, được bạn bè đề bạt, người dưới quyền phần nhiều có tài năng.
 • Kình Đà, Hỏa Linh đồng độ hay hội chiếu: Vì giao du bạn bè mà sinh tai họa. Vì vậy nếu có Thái Dương đồng độ, không có các sao cát tinh mà gặp các sao sát tinh, thì không nên vì bạn bè mà bị cuốn vào vòng tranh chấp, cạnh tranh thế lực.
 • Không Kiếp đồng độ: Bạn bè và người dưới quyền không có trợ lực. Lại gặp thêm các sao Đại Hao, Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Nguyệt, thì nên đề phòng bị âm mưu ám hại, hay vì thuộc cấp phạm sai lầm mà dẫn đến bản thân chủ nhân lá số bị tổn thất.
 • Kình Dương, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ: Xảy ra kiện tụng với bạn bè hay người dưới quyền.

2.10. Thiên Tướng

Thiên Tướng tọa tại cung Nô Bộc, trong các tình hình thông thường xem là sao tốt nhất, vì chính tinh này có lòng chính nghĩa, còn giàu nhiệt tâm, cho nên giao du với những người này giúp đương số làm cho gia vận hưng thịnh, là bạn bè chân chính. Ra sức vì chủ nhân lá số, đồng thời cũng là chủ về được người dưới quyền ủng hộ, trung thành, trông cậy. Nếu gặp Tả Hữu, cũng là chủ về bản thân giao du rộng, hay có nhiều người dưới quyền.

 • Gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu: Bạn bè và người dưới quyền trợ giúp đương số cực kỳ nhiều. Nếu gặp thêm Tử Vi hội chiếu, thì chủ về có bạn bè tốt, có người dưới quyền giỏi giang, trung thành và ngay thẳng. Nếu gặp Thiên Phủ kèm sao cát hội chiếu chủ về bạn bè hay người dưới quyền chất phác, có trợ lực, lúc chủ nhân lá số bị khốn khó họ có thể ra tay giúp đỡ.
 • Không nên đồng độ hay hội chiếu Vũ Khúc: Bạn bất tín bất nghĩa, cũng là chủ về có người dưới quyền phản bội.
 • Liêm Trinh hội chiếu hay đồng độ, gặp các sao Sát, Hình, Kỵ: Dễ giao du với bạn xấu, hay bị người dưới quyền thân tín làm liên lụy, gây tổn hại.
 • Không Kiếp, Đại Hao hội chiếu: Giao du rộng nhưng không có tri kỷ, người dưới quyền tuy nhiều nhưng không đắc lực.
 • Nếu có nhiều ác diệu, Sát, Hình, Kỵ, Hao đến hội chiếu: Bạn bè hay người dưới quyền phần nhiều đều bất lương. Hay vì bạn bè hay người dưới quyền mà bản thân chủ nhân lá số tổn hao cực kỳ nhiều.

2.11. Tham Lang

Tham Lang tọa tại cung Nô Bộc, tọa tại miếu, gặp Tả Hữu, Khôi Việt, Thiên Phúc, Ân Quang hội chiếu chủ về giao du rộng, quan hệ với mọi người cực kỳ sôi nổi, được bạn bè hoan nghênh, khéo xã giao với bạn bè, nhưng động lực thực tế thì không đủ. Nếu có thêm Tam Hoá hội chiếu, là nhân vật nổi bật trong giới xã giao, được mọi người tôn trọng.

Tham Lang tọa tại Cung Nô Bộc, ắt thích kết giao, hay có sở thích thư pháp, hội cùng với họa, cầm kỳ, y bốc, tinh tướng, ham mê tửu sắc, phong hoa tuyết nguyệt, hay tôn giáo tín ngưỡng, xem tính chất các sao hội chiếu mà định. Tham Lang cực kỳ ưa có Thiên Hình bay vào cùng một cung chủ về có nhiều sở thích, nhưng lại tự kiềm chế. Tham Lang cũng ưa có Hoa Cái bay vào cùng một cung thì chủ về ưa nghiên cứu triết lý tôn giáo.

Tham Lang không nên gặp các sao Hàm Trì, Đại Hao, Hồng Loan, Thiên Hỷ, Thiên Riêu, Đà La, Kiếp Sát, Thiên Nguyệt, nếu gặp thì có nhiều bạn bè tửu sắc. Nếu gặp thêm các sao sát tinh, thì vì giao du bừa bãi mà sinh tai họa. Hay nghe lời xiểm nịnh của người dưới quyền mà chuốc chuyện thị phi, thậm chí vì vậy mà phá tán, thất bại, hay bị âm mưu, ám hại.

2.12. Cự Môn

Bạn bè giỏi nói năng, giỏi biện luận, đa mưu túc trí, hơn nữa còn được bạn bè trợ lực
Bạn bè giỏi nói năng, giỏi biện luận, đa mưu túc trí, hơn nữa còn được bạn bè trợ lực

Chính tinh Cự Môn tọa tại cung Nô Bộc, cực kỳ ưa Tam Hóa, Lộc Tồn, Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu hội chiếu chủ về có bạn bè giỏi nói năng, giỏi biện luận, đa mưu túc trí, hơn nữa còn được bạn bè trợ lực.

 • Ưa có Thái Dương bay vào cùng cung Nô Bộc: Bạn bè trượng nghĩa. Cổ nhân cho rằng điều này chủ về có báo ơn. Nhưng các kết cấu tinh hệ vừa nói nhập trên vốn chủ về có điều tiếng, tranh cãi ồn ào với bạn bè hay người dưới quyền, có điều vì giao du với người tốt nên không đến nỗi trở mặt.
 • Thiên Cơ bay vào cùng cung Nô Bộc: Bạn bè hay người dưới quyền phần nhiều là người xốc nổi, không thiết thực, khó xem là người tâm phúc.
 • Thiên Đồng bay vào cùng cung Nô Bộc:  Nhiều điều tiếng thị phi, bạn bè và người dưới quyền bằng mặt nhưng không bằng lòng.
 • Cự Môn Hóa Kỵ: nhiều điều tiếng thị phi, sự tình rối bời, mà không có bạn bè hay người dưới quyền trợ lực. Nếu gặp thêm Tứ Sát tinh, thì bạn bè hay người dưới quyền bội tín, quên nghĩa. Nếu gặp Âm Sát, Thiên Nguyệt chủ về âm mưu hãm hại, hay dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt. Nếu gặp thêm Không Kiếp, Đại Hao, thì phá tài hao tổn, bị xâm phạm tài vật, hay bản thân bị tổn hại mới được lợi ích.

2.13. Thất Sát

Thất Sát tọa tại cung Nô Bộc chủ về kết giao với người thiếu đôn hậu, người dưới quyền cũng nhiều cạnh tranh thị phi. Thất Sát gặp Tả Hữu, Khôi Việt, Xương Khúc, bất quá chỉ chủ về kết giao rộng. Chính tinh Thất Sát và Lộc Tồn bay vào cùng cung Nô Bộc thì lại chủ về bị người bài xích, chèn ép, đấu đá.

Thất Sát có Vũ Khúc Hóa Kỵ đồng độ hay hội chiếu, gặp các sao sát tinh dù nhẹ, vẫn nên đề phòng vì bạn bè mà liên lụy. Hay bị người dưới quyền khuynh loát mà dẫn đến phá sản, hay vì thuộc cấp phạm sai lầm mà dẫn đến sự nghiệp thất bại.

Thất Sát tọa tại cung Nô Bộc, nếu không có sao cát hóa giải, dù không gặp các sao sát tinh, cũng là chủ về bị người đố kỵ, hãm hại, hay bị người dưới quyền phản bội, hay bị người dưới quyền trộm cắp, xâm phạm.

2.14. Phá Quân

Phá Quân tọa tại cung Nô Bộc, trong tình huống thông thường cũng là chủ về vì bạn bè mà phá tán hao tài hay vì người dưới quyền phản bội mà dẫn đến sự nghiệp bị tổn thất, tiền bạc phá tán.

Nếu lại gặp các sao sát tinh hội chiếu, thì tình huống chuốc oán hay phản bội càng nặng, gây ra tai họa. Nếu có Kình Đà, Hỏa Linh, Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Hình, Đại Hao hội chiếu thì chủ về vì bạn bè mà chuốc họa, phạm pháp. Hay bị người dưới quyền âm mưu gây tổn hại, hay xâm phạm, trộm cắp, chiếm đoạt. Có các sao cát tinh hóa giải, thì bạn bè và người dưới quyền vẫn bất lợi, chỉ bị liên lụy nhẹ hơn mà thôi.

Phá Quân cực kỳ ngại Vũ Khúc đồng độ chủ về bạn bè và người dưới quyền khẩu thị tâm phi.

3. Một số phụ tinh ảnh hưởng cung Nô Bộc

3.1. Hóa Quyền

Trong trường hợp Hóa Quyền nhập cung Nô Bộc, thì đương số sẽ mất đi động lực thực tế để đạt thành mộng tưởng, mà chuyển sang cầu nhập người khác.

Lúc xem cung Nô Bộc có Hóa Quyền, là chủ về đương số có nhiều bạn bè quyền thế. Hóa Quyền nhập một cung đại biểu cho người khác, là chủ về người của một cung này mạnh hơn đương số. Có Hóa Quyền, trong số bạn bè có người năng lực chuyên môn cực kỳ cao. Ngoài ra, vì Hóa Quyền là “cách đạt thành mục đích”, cho nên chủ nhân lá số sẽ kỳ vọng nhập người khác, giao quyền cho người khác thực hiện mộng tưởng của bản thân, thậm chí lấy đó làm điểm tựa cho cuộc sống.

Trường hợp Hóa Quyền nhập cung Nô Bộc, về phương diện bạn bè, đương số làm quen nhanh, và tỏ ra gần gũi, nhiệt tình. Vì chủ nhân lá số kỳ vọng vào sự trợ giúp của bạn bè, cho nên hay thay đổi đối tượng giao du.

Các tình huống xảy ra nhập tuyến huynh nô, có liên quan đến sức khỏe, trường hợp có Hóa Quyền nhập cung Nô Bộc, ngăn chặn sự xung kích, trói buộc của Hóa Kỵ đối với tuyến “huynh nô”.

3.2. Hóa Lộc

Hóa Lộc có nghĩa là “nhiều”, vì thế cung Nô Bộc có Hóa Lộc là chủ về chủ nhân lá số có bạn bè qua lại nhiều
Hóa Lộc có nghĩa là “nhiều”, vì thế cung Nô Bộc có Hóa Lộc là chủ về chủ nhân lá số có bạn bè qua lại nhiều

Hóa Lộc có nghĩa là “nhiều”, vì thế cung Nô Bộc có Hóa Lộc là chủ về chủ nhân lá số có bạn bè qua lại nhiều, bản thân đương số cũng thích giao du bạn bè. Vì Hóa Lộc nhập cung Nô Bộc, nên sự bày tỏ tình cảm, kỳ vọng đều xảy ra nhập cung Nô Bộc. Về tình cảm, bản thân chủ nhân lá số đối xử tốt với bạn bè.

Hóa Lộc nhập cung Nô Bộc, là đương số sẽ mang kì vọng, mộng tưởng của mình ký thác nhập bạn bè và hy vọng họ trợ giúp. Nếu cung Nô Bộc phi hóa có lợi, thì chủ nhân lá số sẽ có được mối quan hệ đặc biệt, gặp quý nhân, họ sẽ nâng đỡ đương số.

Nếu so sánh với đương số, Hóa Lộc nhập cung Nô Bộc là bạn bè đa tình hơn, có tình người hơn chủ nhân lá số. Ngược lại, bản thân đương số không giỏi biểu đạt sự nhiệt tình, hay ngôn từ không đạt ý, nhưng đối với bạn bè cũng âm thầm trợ giúp. Hóa Lộc nhập cung Nô Bộc chủ về bạn bè đa tình, những người chủ nhân lá số giao du thiên nặng cảm tính hơn lý tính.

3.3. Hóa Khoa

Cung Nô Bộc là một cung đại biểu cho bạn bè, còn Hóa Khoa là có ý tượng “danh tiếng”, “danh vọng”. Trường hợp Hóa Khoa nhập một cung này, ấn tượng đầu tiên là bạn bè qua lại của đương số đại đa số là danh nhân hay là người có danh vọng, có thân phận địa vị.

Hóa Khoa phần nhiều có sự tác động là sở đắc về phương diện tâm hồn, tinh thần. Vì thế cung Nô Bộc có Hóa Khoa, là chủ về sự trợ giúp của bạn bè, phần nhiều là đề nghị hay chỉ dẫn có thiện ý, mà cực kỳ ít khi trợ giúp về tài chính. Nói một cách tương đối, giữa bạn bè cùng cực kỳ ít có sự qua lại về lợi ích.

3.4. Hoá Kỵ

Cung Nô Bộc cũng là một cung đại biểu cho nhân sự
Cung Nô Bộc cũng là một cung đại biểu cho nhân sự

Cung Nô Bộc cũng là một cung đại biểu cho nhân sự. trường hợp Hóa Kỵ nhập cung Nô Bộc, là kết giao bạn bè có địa vị xã hội không cao. Hay là người có cách xử thế, cách suy nghĩ có vấn đề, khác với quan niệm thông thường của thế tục. Đồng thời do ảnh hưởng của Hóa Kỵ, nên đa số bạn bè sẽ mang lại phiền phức cho chủ nhân lá số.

Trong trường hợp Hóa Kỵ nhập cung Nô Bộc, những người đương số giao du qua lại đều có địa vị xã hội hay biểu hiện năng lực kém hơn chủ nhân lá số.

Hoá Kỵ nhập một mức độ nào đó, chủ nhân lá số sẽ kỳ vọng nhận sự trợ giúp, hợp tác của thân hữu, hay kỳ vọng họ mang lại điều tốt cho mình. Nhưng vì Hóa Kỵ không cách nào thu vào, nên đương số sẽ vì sự kỳ vọng không thích đáng hay quá độ của mình mà cảm thấy bị hụt hẫng, nhập đây còn có ý tượng là, chủ nhân lá số trả giá quá nhiều cho kỳ vọng được bạn bè xung quanh quan tâm, nhưng lại không được báo đáp hợp lý.

Tiếp theo trên, Hóa Kỵ còn có chủ về sự quấn vào, dính vào. Đối tượng qua lại sẽ không trợ giúp đương số, nhưng chủ nhân lá số lại có chỗ khó xừ, bắt buộc kết giao, quan tâm. còn có ý tượng là, hành vi của đương số bị chính kỳ vọng của mình ước thúc.

3.5. Lộc Tồn, Thiên Mã

Có Lộc Tồn hay Thiên Mã chủ về xuất ngoại được mọi người trợ lực sinh tài. Nếu cận đắc Lộc Tồn đồng độ, mà lại chính diệu bất cát, ngược lại chủ về chịu bị mọi người đấu đá loại trừ.

3.6. Thiên Khôi, Thiên Việt

Có sao Khôi Việt thông thường chủ về được bằng hữu trợ lực, lại là có nhiều hạ chức triệu tập bên dưới
Có sao Khôi Việt thông thường chủ về được bằng hữu trợ lực, lại là có nhiều hạ chức triệu tập bên dưới

Có sao Khôi Việt thông thường chủ về được bằng hữu trợ lực, lại là có nhiều hạ chức triệu tập bên dưới. Tuy nhiên Sát, Kỵ, Hình, Hao cùng Không Kiếp đồng hội cùng với, ngược lại chủ về bằng hữu cùng hạ chức là những người bạc bẽo vô tình.

3.7. Kình Dương, Đà La

Kình Đà trong cung Nô Bộc thông thường chủ về chịu bị liên quan liên lụy. Kiến Hình Kị, thì có liên quan đến quản ti chi ách. Tái kiến Không Kiếp, Đại Hao, chủ về chịu bị liên lụy phá sản.

3.8. Hỏa Tinh, Linh Tinh

Gặp người trộm cắp thâu đạo, xâm thôn ngầm chiếm đoạt
Gặp người trộm cắp thâu đạo, xâm thôn ngầm chiếm đoạt

Hỏa Tinh và Linh Tinh thông thường chủ về chịu bị mọi người hiểu lầm. Canh kiến Âm Sát, Kiếp Sát, Không Kiếp, chủ về chịu bị mọi người ám toán mà dẫn đến tổn thất. Hay chủ về gặp người trộm cắp thâu đạo, xâm thôn ngầm chiếm đoạt.

3.9. Văn Xương, Văn Khúc

Văn Xương, Văn Khúc trong cung Nô Bộc thông thường giống như chủ về có nhiều bằng hữu cùng hạ chức. Nhưng Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kỵ, thì chủ về hạ chức làm việc phục vụ thiếu tài năng, bằng hữu bạn bè ít trợ lực. Văn Xương Hóa Kỵ Kiếp Sát, chủ về do vì bằng hữu hay hạ chức mà đưa đến văn thư bị sai sót thất ngộ.

4. Kết luận

Cung Nô Bộc được dùng để luận đoán về mối quan hệ giữa chủ nhân lá số với người dưới quyền, xem có đắc lực hay không, trợ giúp hay bán đứng, phản bội… Cung Nô Bộc là cung trưởng quản thông tin về những mối quan hệ của chủ nhân lá số đối với thuộc cấp, thuộc hạ, hay người dưới quyền. Truy cập ngay vào website Thansohoconline.com của chúng tôi để cập nhật thêm cho mình nhiều kiến thức về tử vi.

Thông tin về tác giả
Gia Cát Thành Vũ là nhà nghiên cứu chuyên sâu về tử vi, phong thủy. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng tử vi, phong thủy vào cuộc sống; hiện tại ông đang là cố vấn chuyên môn, tham vấn nội dung cho website Thansohoconline.com.
×
Gia Cát Thành Vũ là nhà nghiên cứu chuyên sâu về tử vi, phong thủy. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng tử vi, phong thủy vào cuộc sống; hiện tại ông đang là cố vấn chuyên môn, tham vấn nội dung cho website Thansohoconline.com.
Latest Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *