Cung Phu Thê là gì? Ý nghĩa của chính tinh & phụ tinh trong cung Phu Thê

Cung Phu Thê là cung tiết lộ những vấn đề xung quanh cuộc sống hôn nhân và người chồng/vợ sau này của đương số. Để luận giải cung Phu Thê ta cần phải xét Mệnh, Thân, Phúc. Sở dĩ phải xem thêm cung Mệnh, Thân và Phúc đức, là bởi vì người có Mệnh, Thân và Phúc đức tốt, tất được hưởng ảnh hưởng tốt, hạnh phúc và cái đó phải tác động vào cung Phu thê. Khám phá ngay bài viết này để tìm hiểu rõ hơn về cung Phu Thê của mình.

Xem lá số tử vi của bạn

1. Cung Phu Thê là gì?

Cung Phu Thê cho biết mối quan hệ của đương số với vợ/chồng của mình, tình duyên thuận lợi hay trắc trở, đến sớm hay hay muộn, cuộc hôn nhân được nồng thắm hay lạnh nhạt, có được hạnh phúc hay hình khắc,… Đồng thời, cung Phu Thê cũng khái lược về một số nét chính của người phối ngẫu của đường số như là người gần hay người xa, có được thành công và ủng hộ cho sự thành công của đường số sau khi kết phối hay chẳng,…

Khi luận giải lá số tử vicung Phu Thê phải lưu ý kết hợp đồng thời với cung Phúc Đức, cung Mệnh, Thân. Những dấu hiệu tốt xấu của cung Phúc Đức, cung Mệnh, Thân, của đương số đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tốt xấu ở cung Phu Thê. Các cung này mà được tốt đẹp thì có thể giải được những điểm xấu, điểm hình khắc, trắc trở ở cung Phối của đương số, ngược lại các cung ấy mà xấu thì cũng là giảm đi sự tốt đẹp ở cung Phối.

Tổng quan về cung Phu Thê trong lá số tử vi
Tổng quan về cung Phu Thê trong lá số tử vi

Hạnh phúc con người được quyết định một phần lớn bởi gia đạo. Do đó cung phu thê mang một tầm quan trọng đặc biệt. Cung này hàm chứa các khía cạnh sau.

  • Việc lập gia đình (trước, trong và sau khi lập gia đình)
  • Số lượng vợ hay chồng
  • Những mối ngoại tình, song hôn
  • Tư cách của vợ, hay chồng
  • Hạnh phúc gia đình
  • Số phận của vợ, chồng
  • Thời gian lập gai đình

Các uẩn khúc phúc tạp này dĩ nhiên không chỉ nằm ở các sao tọa thủ mà nó còn xuất hiện tiềm tàng trong các sao xung, hợp chiếu khác. Đặc biệt là cung phúc đức và nô bộc cũng có giá trị quyết đoán rất mạnh về vợ chồng. Phúc đức ám chỉ hạnh phúc nói chung, trong đó có hạnh phúc vợ chồng. Nô bộc ám chỉ nhân tình, vợ chồng bí mất hay công khai, vợ lẽ, chồng bé,… Trong trường hợp đương sự có hai, ba đời vợ, chồng thì hai cung quan và nô thì phải cần xem xét lại. Có lẽ cung quan lộc chỉ người phối ngẫu thứ hai, cung nô là người thứ 3.

Đối với trường hợp có quá nhiều vợ chông thì nhất định phải luận đoán trên các cung mệnh, thân và các cung chiều mệnh, chiếu thân.

Luận giải vè cung phu thê, thiết tưởng nên lưu ý sao đào, sao hồng và các sao dâm khác vì tất cả đều có ảnh hưởng mật thiết đến sự liên lạc trai gái, về tình cảm cũng như về xác thịt, từ đó có tiếng dội trên hạnh phúc gia đạo về hai phương diện tinh thần và sinh lý.

2. Ý nghĩa các chính tinh trong cung Phu Thê

2.1. Tử Vi

Người phối ngẫu của đương số gia trưởng, thống trị mà cũng có tinh thần trách nhiệm. Chính tinh là Tử Vi có thêm Hóa Quyền thì chủ về vợ đoạt quyền chồng, hôn nhân không như ý nhưng không ly dị được. Nếu gặp thêm các sao cát tinh, nữ mệnh chủ về chồng vinh hiển, nam mệnh chủ vợ khí khái đàn ông. Nếu gặp các sao hung tinh, nội tâm đau khổ, bề ngoài bao dung.

Tử Vi tọa tại Tý Ngọ, không cát tinh, ít gần xa nhiều, bằng mặt không bằng lòng, có xu hướng hoặc hứng thú khác nhau, hay chủ về người hôn phối bị ám tật. Tử Vi ở Tý thì chủ về người phối ngẫu của đương số hướng nội, phải lấy muộn, hay lấy làm kế mới bền, tại Ngọ thì có nghề nghiệp đặc biệt, vợ chồng hòa hợp tốt đẹp, người hôn phối thường là trưởng nam, trưởng nữ, được nhờ vợ hay chồng. Chính tinh là tử vi ở Dần Thân thì vợ chồng hòa hợp tốt đẹp, thường được nhờ, là một đồng minh hữu ích trong việc xây dựng.

Tử Vi gặp Phá Quân chủ về lấy vợ hơn tuổi, có thể có tình nhân bên ngoài. Nữ mệnh lấy chồng lớn tuổi, vợ chồng gần ít xa nhiều, hoặc phải trải qua nhiều sóng gió trắc trở. Tử Vi gặp Thiên Phủ thì nội tâm thường có tâm sự giấu kín, hôn nhân muộn nhưng có thể sống mãi. Tử Vi Thiên Tướng tại Thìn Tuất là Thiên La, Địa Võng, dễ thay đổi bất ngờ. Nữ mệnh có thể giúp chồng sự nghiệp nhưng bạc tình, nên kết hôn muộn. Nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi. Tử Vi gặp Thất Sát thì chủ về vợ có thuật giữ chồng, có lực khai sáng, giỏi ăn nói.

Tử Vi Tham Lang chủ về vợ có chí đàn ông, khó tránh hình khắc, nên kết hôn muộn. Người hôn phối nhiều tài nghệ, đời sống tình cảm thú vị. Nếu gặp sát tinh thì trăng gió, gặp đào hoa có tình nhân ngoài, rồi cũng quay về. Phu thê vô chính diệu, đối cung có Tử Tham, tứ sát xung chiếu thì chủ về không có niềm vui gia đình

2.2. Thiên Cơ

Người hôn phối dễ thích ứng hoàn cảnh, tình cảm dễ thay đổi. Không nên có Tả Hữu, Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về tình cảm thay đổi thường do tự do phóng khoáng, gặp cát tinh trong niên hạn tốt có thể hòa hợp. Người phối ngẫu của đương số nhiều tài, nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi, khéo léo, biết chăm sóc gia đình. Tuy nhiên dễ bất hòa với thân gia, gặp các sao sát kị thì càng đúng. Thường hôn lẽ không chính thức, hay chủ về người hôn phối thích đầu cơ.

Thiên Cơ Thái m trong cung Phu Thê phải có sóng gió, gặp Tả Hữu, Hỏa Tinh, Đà La, Xướng, Kị thì càng nặng. Nếu gặp Lộc Quyền và lục cát tinh thì văn nhã phong lưu, vợ thông minh, nên lấy người nhỏ tuổi hơn.

Thiên Cơ gặp Cự Môn, trước hôn nhân dễ sóng gió, trắc trở, nửa đời phiêu bạt, sớm cô quả, nhẹ thì chủ về bằng mặt không bằng lòng thì chủ về người phối ngẫu của đương số mê cờ bạc hoặc có tình nhân

Chính tinh là Thiên Cơ gặp Thiên Lương chủ về từng ly hôn hoặc bị gia đình phản đối, sau kết hôn dễ có sóng gió, trắc trở hay chủ về người hôn phối bị tai nạn, tật bệnh, nhưng có thể hòa giải

Chính tinh là Thiên Cơ thủ tại Ngọ, người hôn phối là người tài giỏi, được nhờ. Chồng nên là con trưởng nếu không thì vợ hay lấn át chồng. Thiên Cơ ở Tý không được tốt bằng ở Ngọ, vợ chồng thường có bất hòa, nên lấy muộn sẽ tốt. Tại Mùi thì lấy nhau ở nơi xa, vợ chồng được hòa hợp tốt đẹp. Tại Sửu có ý nghĩa là gặp trắc trở lúc ban đầu, về sau dễ chia ly xa cách.

Chính tinh là Thiên Cơ trong cung Phu Thê
Chính tinh là Thiên Cơ trong cung Phu Thê

2.3. Thái Dương

Thái Dương gặp Kình Dương, Đà La, lúc đầu nồng ấm, về sau nguội lạnh, kết hôn không chính thức. Nữ mệnh chồng quý hiển, Thái Dương lạc hãm thì chủ về người phối ngẫu của đương số bình thường, nhưng cũng nhiệt tình.

Chính tinh là Thái Dương hãm gặp thêm sao Hóa Kỵ thì chủ về vợ đa nghi, chồng nhiều tai nạn tật bệnh, dễ chia li. Thái Dương gặp cát tinh, nam được nhờ vợ mà quý. Chính tinh này mà gặp Phá Quân thì chủ thành hôn mà không có nghi lễ.

Thái Dương thủ tại Tý Ngọ thì kết hôn muộn. Nam được vợ kiên trinh, chăm lo gia đình, nữ mệnh có chồng lớn tuổi, lạnh nhạt mà tự cam chịu. Ngoài ra còn chủ về tình cảm có sóng gió, trắc trở, cũng dễ được hóa giải nếu gặp cát tinh. Có các sao sát tinh và đào hoa thì chủ về vợ chồng đều có tình nhân bên ngoài.

Thái Dương Sửu Mùi có Thái m cùng bay vào cung Phu Thê chủ về có sự thay đổi trước hoặc sau kết hôn. Nếu gặp lục sát tinh, Hóa Kỵ, Tả Hữu càng nặng thì chủ về người hôn phối ích kỉ, thân gia bất hòa. Nữ mệnh phải chịu ảnh hưởng nặng hơn, có thể làm vợ lẽ hoặc vợ hai.

Thái Dương Cự cung Dần rất có lợi, không có Hóa Kỵ và Hữu Bật thì chủ về đẹp đôi thì chủ về lấy người ngoại quốc.

Dương Lương Mão Dậu thì chủ về ly tán rồi sum họp, hoặc trước hôn nhân có trở lực thì chủ về người phối ngẫu của đương số gặp hiểm nạn, rồi cũng hòa giải được, Nữ mệnh chồng không nên kinh doanh làm ăn.

Thái Dương Thìn Tuất, gặp cát tinh thì chủ về người hôn phối nhường nhịn, gặp sát tinh nên lấy chồng lớn tuổi, vợ nhỏ tuổi, kết hôn muộn. Thái Dương tọa ở Tỵ Hợi, tại Tị thì chủ về hôn nhân không nghi lễ chính thức. Tại Hợi chủ về kết hôn sớm phần nhiều li dị, vợ tính cương cường.

2.4. Thái m

Nam mệnh có chính tinh trong cung Phu ThêThái m thì chủ về vợ nhỏ tuổi, thông minh, xinh đẹp, có thêm Xương Khúc thì cực đẹp, dễ có nhiều vợ, nữ mệnh lấy chồng lớn tuổi, kết hôn sớm. Thái m gặp tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp và các sao Kỵ thì không khắc nhưng dễ có việc sinh ly. Thái m gặp cát tinh thì chủ về người phối ngẫu của đương số giàu có

Nữ mệnh có Thái m cung Phu Thê, gặp Khoa Lộc Quyền bên ngoài thì chủ về giỏi giao tiếp, ở nhà thì có thể vỗ về an ủi chồng. Nữ mệnh có Thái m ở cung phu thê rất ngại Hóa Kỵ thì chủ về người hôn phối rời xa quê hương, hoặc không có duyên với lục thân với mệnh tạo.

Thái m tại Mão hoặc Dậu, nam mệnh tốt hơn nữ thì chủ về tình yêu nhiều sóng gió, trắc trở, sau mới lấy nhau. Nếu gặp Tả Hữu Hóa Kỵ thì chủ về chồng có tình nhân bên ngoài. Thái m tại Thìn Tuất chủ về trước hôn nhân có nhiều sóng gió, sau kết hôn thì được mỹ mãn.

Thái m độc tọa Tị Hợi nên là nam mệnh hơn nữ mệnh. Nếu gặp các sao xấu nữ mệnh nên lấy chồng lớn hơn mình nhiều tuổi để sống đời bạc đầu hạnh phúc, tránh nhiều rắc rối. Thái m ở Hợi thì có tướng mạo tốt, tính cách hiền thục và sẽ có tiến bộ. Nếu được gặp thêm Khôi Việt nhờ vào người vợ.

Cung Phu Thê có chính tinh là Thái m
Cung Phu Thê có chính tinh là Thái m

2.5. Vũ Khúc

Chính tinh là Vũ Khúc trong cung Phu Thê là chủ về sự cô độc, hình khắc, chí phấn đấu cao. Nếu gặp Thất Sát, Phá Quân, ba lần nhân duyên, Vũ Khúc nhập miếu khó tránh kết hôn muộn.

Vũ Khúc gặp Xương Khúc, Hóa Khoa thì chủ về vợ hiền năng. Nếu gặp Lộc Tồn, Thiên Mã thì chủ về nhờ vợ mà tình cảm. Vũ Khúc gặp Thiên Riêu, nếu nhờ người mai mối sẽ hình khắc chia ly, vì yêu đương nhục dục mà lấy nhau. Nữ mệnh Vũ Khúc hội Thất Sát, Phá Quân, Hóa Kỵ thì chủ về ly hôn hoặc vợ bé, hoặc chồng yếu sinh lý. Nếu Vũ

Vũ Khúc mà có Hóa Kỵ lại gặp thêm Thất Sát Phá Quân thì là có chồng cũng như không. Vũ Khúc Hỏa Tinh, nửa đời cô độc, Hóa Kỵ càng nặng. Vũ Khúc Hóa Lộc thì chủ về chồng là nhân tài trong giới kinh doanh. Vũ Khúc có Hóa Quyền thì chủ về chồng là người có quyền thế, vinh hiển. Vũ Khúc gặp Hóa Khoa chồng có đủ danh lợi, gặp sát tinh thì giảm sắc.

Vũ Khúc gặp Thiên Phủ, nếu là nữ mệnh thì dễ yêu người đã có gia đình. Vũ Khúc Tham Lang thì chủ về vợ đoạt quyền chồng, có tính đào hoa. Nên lấy vợ lớn tuổi, hoặc chồng hơn mười tuổi thì chủ về người phối ngẫu của đương số nên làm trong ngành giải trí, hoặc sự nghiệp văn nghệ. Vũ Khúc gặp Thiên Tướng thì gặp nhiều sóng gió, trắc trở, nam mệnh lấy vợ đẹp nên có nhiều cạnh tranh, nữ mệnh nếu tuổi bằng chồng hoặc hơn chênh lệch một hai tuổi thì gần ít xa nhiều.

Vũ Sát gặp Tả Hữu Xương Khúc, Thiên Việt dễ nảy sinh tình yêu kì lạ, hoặc tranh đoạt tình yêu. Vũ Sát gặp Đà La thì chủ về trước hôn nhân xảy ra sóng gió trắc trở. Nữ mệnh đoạt quyền chồng. Các sao sát kị nặng thì chủ về người hôn phối gặp chuyện thương tâm bất ngờ.

Khi gặp Phá Quân, chính tinh Vũ Khúc sẽ chủ về nam mệnh sợ vợ. Nữ mệnh trong hôn nhân có thể gặp nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, nếu có Hóa Kỵ hoặc cả Không Kiếp Hỏa Linh Tả Hữu thì khả năng vợ ngoại tình, chồng bệnh tật, kém sinh lý, ly hôn hoặc bị phản bội sẽ tăng cao.

2.6. Thiên Đồng

Phu Thê có Thiên Đồng nếu gặp cát tinh thì chủ về người phối ngẫu của đương số xinh đẹp, khoan thai, tự nhiên, lịch sự. Nữ mệnh Thiên Đồng khi vào Phu Thê gặp tứ sát, nếu gặp Hóa Kỵ thì có khả năng gặp vấn đề về danh vọng, gặp phải ly hôn, tái giá hoặc chủ về người phối ngẫu bị tật bệnh hay tai nạn. Nếu gặp Cự Môn, thì nhiều chuyện đồn đoán có thể xảy ra.

Nam mệnh hay nữ mệnh đều nên kết hôn muộn, nếu không thì nên đính hôn rồi hủy bỏ hôn ước sau đó mới kết hôn, hoặc sẽ lấy nhau nhưng không làm lễ chính thức. Nếu không sẽ không tránh khỏi có nhiều vợ, khó tránh lấy vợ nhỏ tuổi. Nếu gặp tứ sát chủ về hữu danh vô thực.

Thiên Đồng gặp Cự Môn nhiều trắc trở, trước hôn nhân nhiều sóng gió. Nữ mệnh gặp bản cung, có thể lấy chồng sang quý, nhưng không danh phận, đến trung niên dễ sóng gió. Thiên Đồng gặp Thiên Lương lúc mới cưới và về già thì tốt, thời trung niên gần ít xa nhiều, hoặc tái hôn. Sau khi ly dị có thể lấy vợ đẹp, lấy chồng đa tài. Nam mệnh chủ lấy được vợ giỏi giang, biết chăm lo gia đình, nữ mệnh thì bản thân phải vất vả chăm lo gia đình.

Nếu là Thiên Đồng tại Mão thì nên kết hôn sớm, còn ở Dậu thì nên kết hôn muộn. Nếu nữ mệnh không có duyên với chồng thì trung niên sẽ đơn độc. Tuy nhiên, nếu gặp sao Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ, tình cảm có thể thay đổi và có người khác xuất hiện.

Chính tinh Thiên Đồng, khi ở Thìn và Tuất thì tình yêu sẽ gặp nhiều trở ngại. Sau khi kết hôn, nếu sống ở nơi khác, thì vợ chồng sẽ không có sở thích chung, đặc biệt là ở Tuất thì tình hình sẽ nặng hơn. Khi gặp ở Tỵ và Hợi, ngoại hình, địa vị xã hội không phù hợp, suy nghĩ cũng không hợp nhau, gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn và có người thứ ba xen vào. Trong khi đó, khi gặp ở Mão thì nên lấy chồng lớn tuổi hoặc lấy vợ có năng lực làm việc. Nữ mệnh dễ thay đổi tình cảm, nên chỉ nên kết hôn một lần duy nhất và kết thúc đẹp đẽ.

Cung Phu Thê có chính tinh là Thiên Đồng
Cung Phu Thê có chính tinh là Thiên Đồng

2.7. Liêm Trinh

Có sao chính tinh là Liêm Trinh ở cung Phu Thê, có khả năng hình khắc, đặc biệt khi gặp sát tinh nhiều. Nam mệnh có thể lấy được vợ xinh đẹp, nhưng khi gặp Hóa Kỵ thì có khả năng ly hôn và tái hôn nhiều lần. Nếu gặp Đào Hoa thì có thể vợ sẽ có tình nhân bên ngoài. Gặp Thất Sát hay Phá Quân thì vợ chồng sẽ có sự bất hòa, và gặp Tứ Sát thì có thể gặp phải kiện tụng và tranh chấp vì chuyện tình cảm nam nữ.

Nữ mệnh Liêm Trinh gặp sát tinh thì chủ về chồng chỉ có hư danh, hoặc không cử hành hôn lễ. Liêm Trinh gặp Thiên Phủ thì chủ về người phối ngẫu của đương số tính cương, khó tránh khắc khẩu.

Liêm Tướng gặp Tả Hữu, Xương Khúc, Hóa Kỵ thì chủ về chia ly, hay chủ về người hôn phối không trung trinh, sát tinh nặng thì tranh chấp bất hòa, không có con cái. Liêm Sát thì chủ về vợ đẹp mà dâm, gặp cát tinh có thể tránh họa, gặp Tả Hữu, lục sát, Hóa Kỵ thì bất lợi.

Liêm Trinh tọa tại Dần Thân chủ về sự gần gũi và quen thuộc. Nam giới nên tìm vợ có phẩm chất cao. Phụ nữ nên tránh chồng nhàm chán. Nếu gặp sát tinh, đặc biệt là Liêm Phá, tình cảm vợ chồng sẽ bất hòa. Nếu không có sát tinh, mối quan hệ vợ chồng sẽ êm đẹp, tuy nhiên có thể có tình nhân bên ngoài.

Liêm Phủ tình cảm bất hòa, có tranh chấp thì chủ về người phối ngẫu của đương số giỏi giao tế. Liêm Phủ gặp Tả Hữu Hóa Kỵ, lục sát dễ có người bên ngoài thì chủ về người hôn phối tính cương mà không khắc. Liêm Trinh Thiên Phủ mà gặp thêm sao đào hoa, dễ yêu người đã có chồng. Liêm Trinh gặp Tham Lang chủ về người phối ngẫu của đương số xinh đẹp. Nam mệnh có cách này thì vợ không hiền thục nhưng rất giỏi giao tiếp.

2.8. Thiên Phủ

Nếu có Thiên Phủ trong cung Phu Thê thì chủ về người hôn phối có năng lực, giỏi quản lý tài chính. Người phối ngẫu của đương số có gia thế, hoặc xu hướng sở thích hợp nhau. Nam mệnh thì chủ về vợ thông minh, nhỏ tuổi, nữ mệnh thì lấy được chồng sang quý, lớn tuổi.

Nếu Thiên Phủ hãm gặp sát tinh, thường dễ phải đối mặt với tình huống người hôn phối có tình nhân. Nếu gặp cát tinh thì tình cảm sẽ giống như chưa chia ly, không thể hoàn toàn chấm dứt được, điều này thường gây nhiều bất mãn nội tâm cho nữ mệnh.

Thiên Phủ có Vũ Khúc đồng độ, dễ theo đuổi người đã có gia đình. Nếu gặp sát hình thì nhiều ảo tưởng, làm kế thất hoặc sinh li từ biệt. Chính tinh là Thiên Phủ tọa tại Mão Dậu, gặp sát tinh, dễ có tình nhân bên ngoài, không có các sao sát tinh thì chủ về người hôn phối dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc.

Thiên Phủ độc tọa Sửu Mùi thì chủ về vợ hiền thục, nhưng vẫn có thê thiếp hoặc tình nhân bên ngoài, hoặc chủ về tái hôn. Vợ thứ hai của đương số thông minh đa tài, biết chăm lo gia đình. Nữ mệnh Thiên Phủ độc tọa Phu Thê tại Sửu Mùi chủ cát tường.

Nếu chính tinh là Thiên Phủ thủ tại Tỵ Hợi thì chủ về vợ chồng hòa hợp, đoàn kết tốt đẹp nhưng thường kết hôn muộn, gặp sao sát kị hình hoặc Mệnh cung có Vũ Khúc Hóa Kỵ thì hôn nhân có thay đổi. Nếu phải gặp thêm Thái m Thiên Mã thì dễ sinh li tử biệt, khó tránh tình huống vợ đoạt quyền chồng, có cát tinh cũng không giải trừ được.

2.9. Thiên Lương

Thiên Lương ở cung Phu Thê chủ về nam mệnh vợ xinh đẹp, nhưng nên chênh nhau 3 tuổi. Thiên Lương có Thiên Đồng đồng cung Hóa Kỵ thì chủ về chia ly rồi tái hợp, nhưng khắc, khắc rồi lại chia ly.

Thiên Lương có Thái m Thiên Đồng vây chiếu thì chủ về vợ xinh đẹp, sinh ly nhưng tình cảm còn vương vấn, chưa dứt khoát. Cả nam mệnh lẫn nữ mệnh đều có thể gặp phải những tình huống thay đổi trước hoặc sau khi kết hôn, có thể là bỏ hôn ước, đối mặt với sức ép từ người lớn, hoặc kết hôn sai lầm do hoàn cảnh, chỉ khi gặp được người hôn phối mới có thể thành thân thực sự. Sau khi kết hôn, có thể gặp nhiều trở ngại, hiểu lầm và ly thân. Tuy nhiên, nếu không gặp những tình huống xấu, cặp đôi có thể tái hợp và duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Thiên Lương Tí Ngọ thì chủ về vợ đoạt quyền chồng, vợ lớn tuổi coi chồng bằng em. Nữ mệnh chủ về người phối ngẫu của đương số phong độ của danh sĩ. Nếu gặp Đà La, Không Kiếp, mệnh cung có Tả Hữu, hoặc Thiên Lương Tả Hữu đồng cung thì chủ về sinh li. Thiên Lương độc tọa Sửu Mùi thì chủ về vợ lớn tuổi, có phong độ danh sĩ, nữ mệnh thì chủ về chồng sang quý thanh cao. Tại Sửu tốt hơn Mùi.

Thiên Lương tại Tỵ Hợi khiến cả nam mệnh, nữ mệnh gặp những tình huống rắc rối, khó giải quyết. Trước khi kết hôn, có thể từng yêu đơn phương, trải qua thất tình hoặc gặp sự phản đối từ người lớn, sau khi kết hôn, đương số có thể gặp phải nhiều trở ngại. Đối với nữ mệnh, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu hay chồng bệnh tật là những thách thức thường gặp. Đối với nam mệnh, vợ có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Nếu gặp sát tinh, đa số sẽ chia tay và trong thời gian ngắn tái hợp. Trong trường hợp khác, đương số có thể chia tay và lại quay lại bên nhau trong tương lai.

Chính tinh Thiên Lương trong cung Phu Thê
Chính tinh Thiên Lương trong cung Phu Thê

2.10. Thiên Tướng

Có chính tinh là Thiên Tướngcung Phu Thê chủ về do yêu nhau mà kết hôn, không phải do gia đình sắp đặt, hay là gần ít xa nhiều. Nam mệnh hay nữ mệnh đều có khả năng gặp lại tình cũ hoặc yêu người có quen biết cũ. Nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi để đảm bảo được sự quan tâm và chăm sóc từ chồng, đặc biệt là khi gặp cát tinh. Nếu cát tinh này kết hợp với Tử Vi đồng độ, thì càng tốt cho vợ chồng, và nên kết hôn muộn để tăng khả năng chủ về vợ chí cao.

Chính tinh là Thiên Tướng gặp Vũ Khúc, Phá Quân chủ về có nạn tai, điều tiếng. Là mệnh hai lần kết hôn, nếu đã từng hủy hôn thì có thể miễn. Thiên Tướng Hóa Lộc hay Lộc Tồn đều là vợ có tiền.

Thiên Tướng Sửu Mùi, được giúp đỡ ở nhà, nam mệnh dễ bị vợ đoạt quyền. Nếu cung mệnh có Vũ Khúc Hóa Kỵ thì dễ chia ly, nữ mệnh đẹp đôi với người lớn tuổi, vợ dữ, phần nhiều đối tượng là con trưởng.

Thiên Tướng độc tọa Mão Dậu thì nên kết hôn muộn, lấy sớm dễ bị ly khắc hay có những sự xích mích bất hoà. Vợ chồng đương số không cùng sở thích chí hướng. Vợ hiền thục, chồng hướng nội, không có sát tinh có thể sống với nhau tới bạc đầu. Cả hai người đều là người tài giỏi và được quý hiển về sau.

Thiên Tướng tọa tại Tỵ Hợi, nam mệnh có vợ đỡ việc nhà, thuận theo ý chồng, nữ mệnh thì chồng không tốt, đào hoa, thường nhìn ngó bên ngoài.

2.11. Tham Lang

Tham Lang gặp sát tinh sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống hôn nhân, nam mệnh sẽ có đến ba lần kết hôn. Nếu muốn tránh khắc tinh, nên lấy vợ/chồng muộn. Nữ mệnh thì nên chọn chồng lớn tuổi và chậm kết hôn. Nếu gặp tứ sát thì khả năng sinh con sẽ bị ảnh hưởng.

Tham Lang gặp Liêm Trinh, gặp các sao đào hoa, nam mệnh đào hoa và dễ bất hòa tranh chấp với vợ, hoặc có tình nhân. Tham Lang độc tọa nhiều đào hoa thì chủ về vợ dễ xuất thân từ chốn phong trần. Nữ mệnh cung phu thê có chính tinh Tham Lang, phần nhiều chông có tình nhân bên ngoài, khó tránh hình khắc. Nam mệnh và nữ mệnh đều chủ người hôn phối có tài nghệ.

Tham Lang gặp Hỏa Linh thì chủ về người phối ngẫu của đương số phát đạt. Nếu Tham Lang, ít sao đào hoa, gặp sao Không Kiếp thì chủ về người hôn phối tình trầm lặng. Tham Lang gặp Kình Dương thì chủ về người phối ngẫu của đương số có kỹ năng đặc biệt. Tham Lang gặp Đà La thì chủ về người hôn phối diện mạo xấu xí.

Tham Lang độc tọa Tí Ngọ, ưa gặp sao lộc thì chủ về người phối ngẫu của đương số giàu có, nên lấy vợ nhỏ tuổi. Tuy nhiên người này rất đào hoa, dễ có tình nhân bên ngoài.

Tham Lang độc tọa Dần Thân, gặp Kình Dương Không Kiếp, Hóa Kỵ thì chủ về người hôn phối là nhân tài về kỹ thuật chuyên môn. Nếu gặp Tả Hữu Thiên Khốc, Thiên Việt thì chủ về người phối ngẫu của đương số khôi ngô tuấn tú nhưng có tình nhân bên ngoài.

Tham Lang độc tọa Thìn Tuất là Thiên La Địa Võng, sẽ giảm đào hoa, không gặp các sao sát kị thì thanh bạch. Nữ mệnh thì trước hôn nhân gặp phải nhiều rắc rối, thị phi về tình cảm.

2.12. Cự Môn

Chính tinh là Cự Môn thường có điều tiếng, nên lấy vợ hơn tuổi. Cự Môn có Thiên Cơ đồng cung, gặp Khoa Lộc Quyền thì chủ về người hôn phối xinh đẹp. Cự Môn có Thiên Đồng cùng bay vào cung Phu Thê thì chủ về người phối ngẫu của đương số xinh đẹp nhưng hình khắc sinh li. Cự Môn gặp Lộc Quyền Tả Hữu thì chủ về chồng phú quý đa tài, sự nghiệp lớn lao.

Cự Môn có Thái Dương đồng cung thì chủ về người hôn phối tính tình rõ ràng, minh bạch. Cự Môn gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, nam mệnh phần nhiều khắc vợ và sinh li. Nếu gặp Thiên hình, nữ mệnh chủ về không cử hành hôn lễ, nhiều lần lên xe hoa.

Hóa Kỵ gặp Cự Môn thì thường gây ra cảm giác vô vị và mâu thuẫn trong tình cảm, dễ gây cãi vã. Nếu là nữ mệnh, nên chọn chồng lớn tuổi để tránh sự thay đổi tình cảm và sự can thiệp của người thứ ba. Trước khi kết hôn, nam và nữ mệnh đều dễ yêu người đã có gia đình, nhưng thường không thể cùng người đó kết hợp lâu dài.

Cự Môn Tý Ngọ thì chủ về vợ có chí hướng đàn ông. Nếu gặp Khôi Việt Tả Hữu Khoa Lộc Quyền thì chủ về người phối ngẫu của đương số có danh tiếng hơn mệnh, nữ mệnh gặp những tình huống khó xử về tình cảm. Nếu gặp Tả Hữu, một sao ở cung Phu Thê, một sao cung mệnh thì chủ về sinh li, gặp thêm các sao cát tinh thì gần ít xa nhiều, ở riêng nơi khác, tình cảm hòa mục.

Cự Môn độc tọa Thìn Tuất, gặp Hóa Kỵ thì chủ về người hôn phối lúc nhỏ nhiều trắc trở, bất đắc chí, nhiều thị phi. Nếu gặp Tả hữu thì chủ về tình cảm không tốt. Không có sát tinh thì chủ về người phối ngẫu của đương số vất vả làm việc.

Cự Môn Tị Hợi, cung mệnh hội Thái Dương Thiên Lương thì chủ về bất hòa với cha vợ hoặc nhà chồng. Nếu gặp lục sát, trước và sau hôn nhân đều xảy ra chuyện tình cảm thay đổi.

2.13. Thất Sát

Có khả năng lấy chồng ngoại quốc dễ dàng nếu mệnh Thất Sát gặp Thái Dương và Cự Môn. Tuy nhiên, nếu gặp tứ sát thì Không Kiếp sẽ gây ra khắc ba lần. Nếu không có sao sát, có thể sẽ cô đơn nhưng không bị ám ảnh. Nam mệnh và nữ mệnh đều có cuộc sống bề ngoài hạnh phúc, nhưng bên trong thường cảm thấy bất mãn và có nợ mà không có duyên. Nếu là nữ mệnh, cô sẽ có chồng thành đạt và có trách nhiệm với gia đình.

Với cung Phu ThêThất Sát độc tọa Tí Ngọ, trước khi kết hôn thường phải đối mặt với nhiều sóng gió và trắc trở. Tuy nhiên, sau khi kết hôn thì thường sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và hoà hợp. Nếu gặp lục sát, có thể sẽ đối diện với việc vợ chồng sống ở hai nơi khác nhau hoặc có sở thích khác nhau.

Cung Phu Thê có chính tinh là Thất Sát tại Dần Thân, thường sẽ kết hôn muộn hơn và trước khi kết hôn, thường sẽ bị mắt loạn vì quá nhiều cám dỗ đào hoa. Nếu là nam mệnh, có thể có mối tình với người lớn hơn mình 5 năm trở lên. Còn nếu là nữ mệnh, nên tìm kiếm một chồng lớn tuổi hơn mình khoảng 5-10 tuổi. Người hôn phối thường bận rộn và có thể đối mặt với nhiều khó khăn và vất vả.

Chính tinh Thất Sát tọa Thìn Tuất, thường không hoà hợp và thiếu hạnh phúc trong hôn nhân. Trước khi kết hôn, có nhiều sóng gió, trắc trở. Nếu không gặp sát tinh thì có khả năng có kỹ năng chuyên môn, đặc biệt là trong ngành y dược. Tuy nhiên, nếu gặp sát tinh thì nên suy nghĩ đến việc gia nhập quân đội, cảnh sát. Gặp sao Liêm Kỵ càng thích hợp.

Cung Phu Thê có chính tinh là Thất Sát
Cung Phu Thê có chính tinh là Thất Sát

2.14. Phá Quân

Nếu có chính tinh là Phá Quân trong cung Phu Thê thì nam mệnh thường khắc vợ hoặc chia ly rồi lấy người khác, do đó nên kết hôn muộn để tránh những sóng gió, trắc trở. Thường xuyên gặp trở ngại và gần như xa cách với đối tác vì sở thích không hợp nhau, dễ dàng giận hờn và chia ly. Tuy nhiên, trong hạn cát thì có thể tái hợp.

Nếu gặp lục cát tinh thì tình cảm có thể thiếu thú vị, trong trường hợp này thì nên chọn vợ hơi lớn tuổi hơn chồng hoặc không cần phải tuân thủ nghi lễ kết hôn chính thức, sau khi kết hôn thì có thể sống ở hai nơi khác nhau. Có Vũ Khúc đồng độ thì chủ về sinh li, có thêm Hoá Kỵ thì chủ về người phối ngẫu của đương số dễ bị tai nạn tật bệnh. Có Liêm Trinh cùng bay vào cung Phu Thê, đề phòng tình nhân bên ngoài. Có Tử Vi cùng bay vào cung Phu Thê thì nên lấy người lớn tuổi.

Nếu gặp Lộc Tồn Hoá Lộc, ngược lại sẽ chủ về bất lợi gia đình, nam mệnh có thể bị vợ áp đảo, nữ mệnh có chồng gia trưởng, thích kiểm soát vợ. Phá Quân Tý Ngọ thì chủ về người cặp kè cương tình, vợ giành quyền chồng. Phá Quân Hoá Quyền thì vợ chồng cùng tuổi.

Nếu gặp Phá Quân Dần Thân, nữ mệnh trước khi kết hôn có thể dễ dàng bỏ bê hôn ước, hoặc rơi vào tình trạng yêu người đã có vợ. Nam mệnh lại chọn được vợ có phẩm hạnh hiền thục. Dù nam hay nữ mệnh, mối quan hệ vợ chồng có thể gần hay xa, ít hoặc nhiều tùy vào trường hợp.

Phá Quân thủ cung Thìn Tuất thì chủ về vợ cương tính, cung mệnh hoặc bản cung gặp sao Kỵ, Không, Tả Hữu thì dễ chia ly, nữ mệnh giúp chồng sự nghiệp, gánh vác gia đình.

3. Một số phụ tinh ảnh hưởng đến cung Phu Thê

3.1. Tả Phụ, Hữu Bật

Người hôn phối từng trắc trở hôn nhân, hoặc lấy nhau mà không chính thức. Tuy nhiên nếu không gặp các sao sát tinh thì vợ chồng ân ái. Nếu gặp Khoa Lộc Quyền thì có thành tựu. Thêm Thái Dương nguyệt, Cự Môn, Thiên Cơ, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Vũ Sát dễ sinh ly. Hữu Bật cũng giống vậy. Có tình đào hoa, dễ có người thứ ba xe vào, độc tọa càng đúng. Hai người phụ nữ chung một chồng, gặp Thiên Cơ m càng đúng. Hữu Bật gặp Hóa Kỵ, Địa Không, Địa Kiếp thì yếu sinh lý.

3.2. Thiên Khôi, Thiên Việt

Người phối ngẫu của đương số có gia thế không tầm thường. Khôi Việt thích các sao Phủ, Tướng, Tử Vi, Vũ, Tham, Phá, Thái Dương, Thái m, Tả, Hữu, Xương Khúc, Tam Hóa, Lộc và Mã. Người hôn phối có tính đào hoa và dễ gặp những người có địa vị cao hơn, là người khác giới. Nếu sao Kỵ gặp Xương Khúc thì họ sẽ có xu hướng đào hoa và dễ có tình nhân. Nếu người hôn phối có sao Khôi Việt ở cả hai cung Phu Thê và Phúc thì những người này cũng có xu hướng đào hoa và dễ có người thứ ba.

Thiên Khôi, Thiên Việt trong cung Phu Thê
Thiên Khôi, Thiên Việt trong cung Phu Thê

3.3. Lộc Tồn

Nữ mệnh cung Phu Thê có tứ sát, dễ làm vợ lẽ hay làm vợ thứ, có thêm Hỏa Tinh, Linh Tinh Không Kiếp, hay Triệt không là cô độc. Ưa tam phương có Hóa Lộc hoặc Thiên Mã, giải cô đơn, còn nhờ người hôn phối mà có tiền, vợ chồng ân ái, nhưng dễ bị hiếp đáp thì chủ về người phối ngẫu của đương số giỏi quản lý tiền bạc. Lộc Tồn gặp lục sát, Tả Hữu, Phá Toái, Kiếp Sát, Không, Kỵ thì chủ về tình cảm bất hòa.

3.4. Kình Dương, Đà La

Nếu có Kình Đà trong cung Phu Thê thì nam mệnh chủ về anh tuấn, nữ mệnh xinh đẹp một vẻ khác lạ. Kình Đà cung Phu thì chủ về người hôn phối trong quân đội hoặc cảnh sát, hoặc nhân viên kỹ thuật, có thể kết hôn với người ngoại quốc. Kình Đà độc tọa chủ về người phối ngẫu của đương số bị thương hoặc phải phẫu thuật. Kình Đà gặp Liêm Trinh, Thái m, Đào Hoa, Đại Hao, dễ bỏ nhà theo tình nhân. Người hôn phối cô độc, rời xa quê hương Kết hôn muộn, lấn cấn trong hôn nhân.

3.5. Hỏa Tinh, Linh Tinh

Hỏa Linh rất ưa Kình Dương, cung mệnh tốt nhất, cung Phu thì có lúc phát rồi bại. Hỏa Linh lạc hãm thì chủ về người phối ngẫu của đương số vất vả. Hỏa tinh nhập miếu, gần ít xa nhiều, hoặc sự nghiệp người hôn phối có biến cố. Hỏa Linh nhập miếu gặp Tham Lang thì chủ về người phối ngẫu của đương số có tiền bạc, không có Tham Lang cũng được thong thả. Nam mệnh, nữ mệnh đều chủ về người hôn phối nóng nảy. Nếu gặp sát tinh dễ bối rối khó xử về tình cảm.

Hỏa Linh ưa Hóa Lộc và Tham Lang. Hỏa Linh một ở Phúc, một ở Phu thì thành thân vội vàng, kết hôn với người mình không ngờ. Hỏa Linh một ở cung Phụ Mẫu, một ở cung Thiên Di thì chủ về chồng hoặc vợ tình cương cường.

3.6. Văn Xương, Văn Khúc

Xương Khúc có Thiên Cơ m cùng bay vào cung Phu Thê, xinh đẹp. Xương Khúc ưa cùng Tử Phủ, Thái Dương Thái m, Tướng, Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt. Xương Khúc gặp Khoa Lộc Quyền thì phú quý. Sao Văn Khúc gặp Liêm Trinh thì chủ về có tình nhân bên ngoài. Nếu gặp Phá Quân thì chủ về người phối ngẫu của đương số vất vả.

Xương Khúc Hóa Kỵ, hôn nhân thiếu học thức. Xương Khúc yêu nhiều lần. Nếu gặp sát tinh ở mệnh cung hay phúc cung, không cát tường, ngoại tình. Người hôn phối của đương số có tài ăn nói, mang tính đào hoa. Xương Khúc đồng cung chủ về nhiều tình cảm nơi khuê phòng Xương Khúc một ở cung Phu Thê, một ở Thiên Di thì chủ về người hôn phối ở xa có thể ở nước ngoài, gặp sát tinh thì có người khác ở ngoài. Cung Tuất gặp sao Văn Xương thì chủ về dễ chia ly, Xương Khúc độc tọa dễ đào hoa.

3.7. Địa Không, Địa Kiếp

Có Không Kiếp chủ về sau kết hôn, tình cảm ngày càng lạnh nhạt. Không Kiếp có Thất Sát Phá Quân đồng cung, không có đào hoa, ít cơ hội quen biết người khác giới, nên nhờ người mai mối.

Không Kiếp tại Ngọ, thành hôn bất ngờ. Không Kiếp nên phối hợp với Hỏa Tinh, Kình Dương, một tọa mệnh, một ở phu thê. Không Kiếp độc tọa, tình cảm và tiền tài đều không tốt. Không Kiếp gặp Kiếp Sát, trong tình yêu, chân thành nhưng nảy sinh thay đổi bất ngờ. Không Kiếp nên phối hợp với Đà La nhập miếu, một ở Mệnh, một ở Phu thê. Không Kiếp đồng cung, dù không phá hoại hôn nhân, dễ tăng tính chất đặc thù. Không Kiếp giáp cung Phu thì chủ về thất bại, chỉ có giáp với Vũ Khúc Hóa Kỵ thì cát.

3.8. Hóa Lộc

Nếu cung Phu ThêHóa Lộc đắc địa không hội với Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Hóa Kỵ lại được nhiều cát tinh củng chiếu thì chủ về nam lấy được vợ con nhà quan quý hay giàu có, nữ mệnh chủ về lấy được chồng quý, phát tài. Tuy nhiên nếu hội thêm các ác tinh thì vợ chồng có khắc, phân ly. Người phối ngẫu của đương số giỏi xã giao, có nhân duyên tốt, danh lợi đều tốt. Hóa Lộc không hội với Sát Kỵ thì hôn nhân được hôn nhân hạnh phúc. Người hôn phối của đương số có của cải hoặc có tài.

Hoá Lộc thủ tại cung Phu Thê trong lá số tử vi
Hoá Lộc thủ tại cung Phu Thê trong lá số tử vi

3.9. Hóa Quyền

Cung Phu ThêHóa Quyền thì có tính huống xảy ra là 1 bên bùng cháy, bên kia vẫn lạnh nhạt. Tốt thì có thể có được kết quả mỹ mãn. Dễ có thể lấy được người có tài, trong sự nghiệp là người cầm quyền hoặc tự sáng lập sự nghiệp, hoặc quen biết lúc mà đương số đã có danh vọng tương đối khá trong xã hội hoặc đã có nền tảng sự nghiệp.

3.10. Hóa Khoa

Hóa Khoa trong cung Phu Thê, nam mệnh chủ về lấy vợ nhỏ tuổi, thông minh xinh đẹp, nữ mệnh chủ về chồng tuấn tú phát đạt. Miếu vượng hội thêm Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt thì càng tốt, hội các ác tinh tứ sát thì nam nữ có khắc. Người hôn phối của đương số có tài hoặc con nhà danh giá.

3.11. Hóa Kỵ

Hóa Kỵ khi xuất hiện trong cung Phu Thê thường gây ra tai họa cho hôn nhân, khiến cho vợ chồng không hòa thuận và thường xuyên tranh cãi. Các sao ở hãm địa Hóa Kỵ đa phần không mang lại may mắn, đặc biệt là các sao Vũ, Liêm, Cự, Xương và Khúc Kỵ.

Tuy nhiên, khi xuất hiện ở cung Tý hoặc Sửu, trong miếu vượng và đồng cung với cát tinh, Hóa Kỵ lại trở nên may mắn hơn và được hưởng lợi từ nhiều cát tinh tam phương khác. Vì vậy, nếu có Hóa Kỵ ở cung này, nam nữ đều có thể tránh khỏi khắc phục bằng cách sống riêng hoặc muộn hôn.

Nếu gặp phối ngẫu có Hóa Kỵ, đương số có thể mắc các bệnh về thần kinh, nghi ngờ, tự ti, lừa đảo, bệnh thương và đối mặt với khó khăn trong hôn nhân. Nếu cùng với Hội tứ sát, nam nữ đều có thể trở thành cô độc và không có hạnh phúc trong hôn nhân.

Nếu nam mệnh có Hóa Kỵ ở cung Phu Thê, thì thường quan tâm đến thị phi, nghi ngờ không có căn cứ. Nữ mệnh cũng hóa kỵ ở phu thê, thường lo lắng và quản lý lời nói và hành động của người khác, thích đố kỵ và dễ gây chuyện. Vợ chồng đương số thường xuyên tranh cãi. Khi sao Hóa Kỵ kết hợp với các sao xấu khác, hậu quả sẽ nặng hơn.

Cung Phu Thê là cung chỉ về vợ chồng, xem cung này cần liên hệ đến Mệnh Thân Phúc và cần phải chú trọng nhiều đến 4 sao Hồng Loan, Đào Hoa, Tả Hữu. Cung Phu Thê là một cung chính trong lá số tử vi, nói lên hạnh phúc của đời người, phải cân nhắc thật cẩn thận.

Bài viết trên đây đã chia sẻ tổng quan nhất về cung Phu Thê, nếu muốn khám phá về cuộc đời mình thông qua lá số tử vi, truy cập ngay vào website Thansohoconline.com.

Thông tin về tác giả
Gia Cát Thành Vũ là nhà nghiên cứu chuyên sâu về tử vi, phong thủy. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng tử vi, phong thủy vào cuộc sống; hiện tại ông đang là cố vấn chuyên môn, tham vấn nội dung cho website Thansohoconline.com.
×
Gia Cát Thành Vũ là nhà nghiên cứu chuyên sâu về tử vi, phong thủy. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng tử vi, phong thủy vào cuộc sống; hiện tại ông đang là cố vấn chuyên môn, tham vấn nội dung cho website Thansohoconline.com.
Latest Posts

2 thoughts on “Cung Phu Thê là gì? Ý nghĩa của chính tinh & phụ tinh trong cung Phu Thê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *