Cung Huynh Đệ trong Tử Vi là gì? Ý nghĩa của các chính tinh trong cung

Cung Huynh Đệ khái quát tổng quan nhất về mối quan hệ giữa anh chị em ruột trong gia đình chủ nhân lá số tử vi, cũng như những thành bại mà anh em có được. Cung này có có tên gọi khác là cung Bào. Đây là cung đứng sau lưng mình, chỉ ảnh hưởng gián tiếp lên cuộc đời mình, nên không cần tốt lắm. Vậy cung Huynh Đệ có ý nghĩa như thế nào trong lá số tử vi thì mời quý độc giả theo dõi bài viết về luận giải chi tiết cung thì chủ về anh em ruột trong gia đình tại đây.

1. Cung Huynh Đệ là gì?

Cung Huynh Đệ còn gọi là cung Bào, là cung thứ 13 xét trong lá số tử vi, sau cung Phu Thê và chủ về anh chị em ruột của mình.

Lập Lá Số Tử Vi Cho Bản Thân Ngay!
**** Người sinh từ 23h-00h lấy lá số theo giờ tý (00h-01h) và ngày âm lịch hôm sau để xem.

Họ tên khai sinh

Giới tính

Chọn lịch

Giờ sinh

Phút sinh

Ngày sinh

Tháng sinh

Năm sinh

Năm xem (âm lịch)

Tháng xem (âm lịch)

Đây là một cung bang, xung chiếu với cung Nô. Nếu cung Nô là môi trường hoạt động sau khi trưởng thành thì Huynh Đệ là môi trường hoạt động lúc thiếu thời ý chỉ thời còn ở với cha mẹ.

Do thế, nó chỉ ảnh hưởng nhẹ nhàng cuộc đời mình. Khác với cung Nô ở chỗ Nô là cung độc lập, không bị ràng buộc bởi các yếu tố khác, thì cung Huynh Đệ lại bị ràng buộc bởi số lượng anh chị em. Bởi vậy bản thân mình chỉ đóng góp 1 phần vào sự đông đảo của huynh đệ, hay đối với ảnh hưởng xấu tốt của Huynh Đệ. Cung Huynh Đệ vì vậy chỉ giải đoán được 1 cách tương đối.

Mệnh Hỏa, đóng tại Mão, thì bản mệnh mình bị sa vào cung bại địa mà cung Huynh ở phía sau, tức cung Dần là Vượng địa, thì Huynh Đệ đã được 1 điểm tốt hơn mình rồi. Nếu Mệnh mà thiếu sao tốt, cung Huynh có sao tốt hợp Mệnh thì Huynh Đệ tốt đẹp hơn mình, và giúp đỡ mình đắc lực. Nếu Mệnh đóng ở Thìn thì Huynh Đệ lại bị bại địa.

Nếu Mệnh mà có sao hung tinh với nhiều ác sát tỉnh, cung Huynh Đệ bị các sao hãm địa, kém cỏi thì chủ về anh chị em ít và hình khắc, không giúp đỡ gì được cho nhau mà có hại cho nhau nữa.

Cung Huynh Đệ hàm chứa các khía cạnh:

 • Số lượng anh em, chị em trong gia đình.
 • Số lượng trai so với gái.
 • Sự tương hợp hay xung khắc giữa anh chị em.
 • Anh chị em ruột, nuôi, dị bào.
 • Tình trạng sự nghiệp tổng quát của anh chị em.
 • Số phận một vài người đáng lưu ý.
 • Ảnh hưởng của anh chị em đối với mình.

Không phải chỉ có các sao tọa thủ ở huynh đệ mới liên quan đến anh chị em. Phải kết hợp thêm các sao ở các cung Tật, Điền, , Phúc để tìm kết luận chung.

Hai cung Phụ Mẫu và Huynh Đệ nói lên môi trường sinh hoạt của một người trong gia đình, giữa cha mẹ và anh em. Ảnh hưởng của hai cung này quan trọng đối với tiền vận của đương số hơn là hậu vận, bởi lẽ tuổi thiếu niên hay sống chung với cha mẹ, anh chị em và chịu sự chi phối của môi trường này một cách mật thiết.

Huynh Đệ là cung chỉ về anh chị em ruột của mình.
Huynh Đệ là cung chỉ về anh chị em ruột của mình.

2. Ý nghĩa các chính tinh trong cung Huynh Đệ

2.1. Tử Vi

Nếu có chính tinh Tử Vi trong cung Huynh Đệ nghĩa là trong gia đình của chủ nhân lá số có anh lớn có khả năng nhờ vả, nương tựa, chủ về anh lớn giàu có. Tuy nhiên nếu có các sao Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp, thì chủ về thiếu hòa hợp, hoặc chủ về anh chị em sẽ phá tán, thất bại. Cung Phụ Mẫu tụ tập nhiều những sao chủ về tình duyên như Đào Hoa, Hồng Loan, lại gặp sao Hữu Bật thì càng luận đoán có anh chị em khác mẹ.

Nếu có Tử Vi lại gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật thì càng quý thì chủ về anh chị em được gần gũi các bậc quyền quý. Nhưng gặp Tứ Sát, Không Kiếp, Hoá Kỵ thì chủ về hình khắc, hoặc chủ về trong anh chị em có người bị suy bại về sự nghiệp.

Nếu chính tinh Tử Vi Thiên Mã đồng cung Huynh Đệ thì chủ về anh chị em ở tứ tán, mỗi người một nơi. Nếu chính tinh Tử Vi hội cùng với Văn Xương Văn Khúc, thì năm hoặc bảy người. Nếu chính tinh Tử Vi hội cùng với Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thất Sát, thì chủ về anh chị em trong nhà nên là số chẵn, nếu không sẽ có hình khắc.

 • Độc tọa Thiên Phủ: Ba anh chị em.
 • Gặp Thiên Tướng: Gia đình có nhiều anh em, từ ba đến bốn anh chị em.
 • Gặp Phá Quân hội chiếu: Gia đình có ba anh chị em nhưng có hình khắc, có nhiều tranh cãi, hoặc chủ về cũng là anh chị em khác mẹ sinh ra.
 • Chính tinh Tử Vi Phá Quân: Ba người, bất hòa hoặc chủ về không giúp đỡ nhau, cũng thì chủ về khác mẹ.
 • Chính tinh Tử Vi Thiên Phủ: Ba người, anh chị em có chủ kiến riêng.
 • Chính tinh Tử Vi Tham Lang: Ba người ở nhàn cung mà gặp các sao Sát, Kỵ thì hai người, hòa mục.
 • Chính tinh Tử Vi Thất Sát: Hai người gặp các sao Sát, Kỵ thì một người thì chủ về có lòng tranh quyền.
 • Chính tinh Tử Vi Thiên Tướng: Ba bốn người thêm các sao sát tinh, Kỵ thì hai người tình cảm dễ sinh đổ vỡ.

2.2. Thiên Cơ

Chính tinh Thiên Cơ ở cung Huynh Đệ thì chủ về ít anh chị em, nếu gặp sao phụ tá cát thì tăng thêm số người. Khi chính tinh Thiên Cơ nhập miếu thì hai người, gặp sao cát tinh thì có người hiển quý. Có chính tinh Cự Môn, hoặc Thiên Lương, hoặc Thái Âm hội chiếu, thì hai người.

Thiên Cơ hãm địa thủ cung Huynh Đệ, anh em bất hòa, có chủ kiến riêng, gặp Thiên Lương, Thiên Hình thì có tranh chấp, kiện tụng. Nếu gặp Tứ Sát, Thiên Hình, Thiên Mã thì chủ về hình khắc, chia ly. Thiên Cơ hãm địa, gặp các sao Sát, Kỵ thì không có anh em, hoặc chủ về có hình khắc.

 • Gặp sao Thái Âm: Hai người, gặp thêm sát tinh thì chia ly.
 • Gặp sao Cự Môn: Hai người, có điều tiếng thị phi, tranh chấp.
 • Chính tinh Thiên Cơ Thiên Lương đồng chiếu: Hai người, dễ vì hoàn cảnh mà chia ly, nhưng trùng phùng.

2.3. Thái Dương

Chính tinh Thái Dương nhập miếu thì chủ về anh em ba người trở lên, gặp sao cát tinh hội cùng với thì chủ về quý. Chính tinh Thái Dương hãm địa và người sinh vào ban đêm, anh em phần nhiều có tranh chấp, bất hòa, chia rẽ, hoặc chủ về không giúp đỡ nhau được.

Nếu gặp Tứ Sát, Không Kiếp, Thiên Hình thì chủ về anh em có hình khắc, hoặc chủ về bản thân vì anh em mà bị tổn thương, họa hại một cách bất ngờ. Chính tinh Thái Dương hãm địa ở cung Huynh Đệ, nên ở riêng, ở nơi khác càng tốt.

 • Chính tinh Thái Dương Thái Âm: Năm người trở lên. Thông thường thì chủ về tình cảm hòa hợp.
 • Chính tinh Thái Dương Cự Môn: Ba người, phần nhiều anh em có người ở nước ngoài, gặp sao cát tinh là nhân tài sáng lập sự nghiệp.
 • Chính tinh Thái Dương Thiên Lương: Hai người, hãm địa thì thiếu hòa mục, gặp sát tinh thì hình khắc.

2.4. Thái Âm

Thái Âm hãm địa thì ba người, không đồng tâm
Thái Âm hãm địa thì ba người, không đồng tâm

Khi chính tinh Thái Âm thủ cung Huynh Đệ. Trường hợp chính tinh Thái Âm nhập miếu thì chủ về anh chị em năm người. Thái Âm hãm địa thì ba người, không đồng tâm. Có Thiên Cơ bay vào cùng thì hai người.

Thái Âm gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, hoặc Hóa Khoa thì chủ về anh em phú quý đa tài. Thái Âm gặp Tứ Sát, Không Kiếp thì chủ về hình khắc bất hòa, hoặc chủ về ở riêng và bất hòa. Thái Âm Hóa Kỵ, hội cùng với Thiên Lương, gặp sát tinh thì chủ về anh em có âm mưu.

2.5. Vũ Khúc

Chính tinh Vũ Khúc ở cung Huynh Đệ về cơ bản chủ việc anh em không hòa hợp với nhau. Nếu Vũ Khúc ở cung Huynh Đệ, gặp Kình Dương hoặc Hỏa Tinh bay vào cùng, đều thì chủ về tranh chấp tiền bạc. Có sát tinh Không Kiếp bay vào cùng, thì chủ về ít anh em, bạn bè, bản thân chủ nhân lá số cảm thấy bị cô lập.

 • Chính tinh Vũ Khúc Thiên Phủ bay vào cùng tại hai cung Tý hoặc Ngọ, độc tọa tại cung Huynh Đệ, có sao cát nhiều mới: Hòa hợp, hơi gặp các sao sát tinh thì chủ về anh em bằng mặt mà không bằng lòng.
 • Chính tinh Vũ Khúc Thiên Phủ bay vào cùng tại hai cung Tý hoặc Ngọ, có cát hóa cũng không được trợ lực, trừ khi cung Mệnh gặp Tả Phụ, Hữu Bật: Được anh em, bạn bè tương trợ. Gặp các sao sát, kị, hình, thì chủ về bị anh em, bạn bè gây lụy. Không gặp các sao chủ về tài lộc, thì bị lợi dụng tranh đoạt.
 • Chính tinh Vũ Khúc Thiên Phủ độc tọa tại cung Huynh Đệ: Thông thường không nên hợp tác với người khác. Năm ứng nghiệm là đến các cung hạn chính tinh Thiên Cơ gặp Cự Môn, Phá Quân, Tử Vi và chính tinh Thiên Tướng độc tọa tại cung Huynh Đệ.
 • Chính tinh Vũ Khúc Tham Lang bay vào cùng tại hai cung Sửu hoặc Mùi, được cát hóa, có sao cát: Được anh em, bạn bè giúp đỡ, nhưng không được tranh quyền. Gặp các sao sát, kị, hình, thì trái lại, thì chủ về bản thân chủ nhân lá số là người hay giúp đỡ anh em, bạn bè. Ở cung Mùi tốt hơn ở cung Sửu.
 • Chính tinh Vũ Khúc Tham Lang bay vào cùng tại hai cung Sửu hoặc Mùi, độc tọa tại cung Huynh Đệ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, không có các sao hình, kỵ, mà hai cung thân mệnh lại hội sao cát và được cát hóa: Nhờ anh em, bạn bè mà hoạnh phát.
 • Chính tinh Vũ Khúc Tham Lang bay vào cùng tại hai cung Sửu hoặc Mùi, độc tọa tại cung Huynh Đệ, gặp các sao sát, kị, hình, mà các sao ở hai cung thân mệnh lại yếu: Cuộc đời bị anh em, bạn bè kiềm chế.
 • Chính tinh Vũ Khúc Thiên Tướng bay vào cùng tại hai cung Dần hoặc Thân, gặp sao cát tinh: Được trợ lực, gặp sát tinh thì vì chủ động giúp bạn bè mà bị liên lụy. Thường năm ứng nghiệm là cung hạn chính tinh Thiên Đồng Cự Môn độc tọa tại cung huynh đệ.
 • Chính tinh Vũ Khúc Thiên Tướng bay vào cùng tại hai cung Dần hoặc Thân: Được anh em hoặc chủ về bạn bè tương trợ về nghề nghiệp.
 • Chính tinh Vũ Khúc Thiên Tướng bay vào cùng tại hai cung Dần hoặc Thân, có nhiều sao đào hoa, lại gặp các sao sát, kị: Người bạn đời dễ bị bạn bè của bản thân chủ nhân lá số quyến rũ, dụ dỗ.
 • Chính tinh Vũ Khúc Thất Sát bay vào cùng tại hai cung Mão hoặc Dậu, độc toạ tại cung Huynh Đệ, gặp sát tinh: Giữa anh em, bạn bè có tranh chấp tiền bạc, gặp các sao phụ, tá cát, cát hóa, thì chủ về được trợ lực một thời gian ngắn.
 • Chính tinh Vũ Khúc Thất Sát bay vào cùng tại hai cung Mão hoặc Dậu: Nếu hợp tác với người ngoài, cần đề phòng họ lộng quyền, xâm phạm lợi ích.
 • Chính tinh Vũ Khúc Phá Quân tại hai cung Tỵ hoặc Hợi, độc tọa tại cung Huynh Đệ: Dù gặp sao cát tinh, cũng không thì chủ về được anh em, bạn bè giúp đỡ, hợp tác cũng không lâu dài. Gặp các sao sát, kị thì chủ về bị anh chị em, bạn bè gây trắc trở, nhưng giao du với người ngoại quốc, hoặc chủ về người ờ xứ khác, thì tình hình tốt hơn.
 • Chính tinh Vũ Khúc Phá Quân tại hai cung Tị hoặc Hợi, hội Liêm Trinh Hóa Kỵ lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến: Vì anh em hoặc chủ về bạn bè mà xảy ra tai nạn chảy máu.

2.6. Thiên Đồng

Chính tinh Thiên Đồng nhập miếu thì bốn người trở lên, hòa thuận nhưng ít giúp đỡ nhau. Chính tinh này nếu hãm địa thì hai người, anh em nhu nhược. Thiên Đồng gặp Tứ Sát, Thiên Phủ, Không Kiếp, thì chủ về anh chị em hình khắc bất hòa, nên ở riêng.

 • Độc tọa tại cung Thìn hoặc Tuất: Anh em khác mẹ. Gặp Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, thì chủ về có sáu người trở lên.
 • Chính tinh Thiên Đồng Cự Môn: Anh chị em ba người, có điều tiếng thị phi.
 • Chính tinh Thiên Đồng Thiên Lương: Ba người, có ngầm tranh chấp. Nếu hai chính tinh này ở hai cung Dần hoặc Thân mà gặp sát tinh, phần nhiều không có anh em.
 • Gặp Thái Âm: Gia đình có nhiều anh em, khoảng năm người.

2.7. Liêm Trinh

Liêm Trinh nhập miếu, anh chị em hai người, thông thường thì chủ về tình cảm hòa hợp. Liêm Trinh hội các sao cát tinh như Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Quý, Thiên Phủ ý chỉ anh chị em năm người, còn lại ba người. Liêm Trinh gặp Tứ Sát, Không Kiếp, Thiên Hình thì chủ về hình khắc, tai nạn, tật bệnh, hoặc chủ về bất hòa, nên ở riêng hay ở nơi khác.

 • Gặp Thiên Tướng: Gia đình thì hai anh em.
 • Chính tinh Liêm Trinh Thiên Phủ: Hai đến ba người. Gặp các sao Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật thì chủ về có ba người.
 • Chính tinh Liêm Trinh Tham Lang: Hơi ít, có anh em cũng dễ gây oán giận. Thêm các sát tinh thì chủ về không có anh chị em.
 • Chính tinh Liêm Trinh Thất Sát: Gia đình ít anh em.

2.8. Thiên Phủ

Thiên Phủ thủ cung Huynh Đệ thì chủ về nhiều anh em, năm người trở lên
Thiên Phủ thủ cung Huynh Đệ thì chủ về nhiều anh em, năm người trở lên

Thiên Phủ thủ cung Huynh Đệ thì chủ về nhiều anh em, năm người trở lên. Thiên Phủ mà gặp Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật chủ về anh chị em nhiều tài năng, mà còn giúp đỡ lẫn nhau. Gặp thêm Tứ Sát, Hóa Kỵ, Thiên Hình, Không Kiếp, Đại Hao thì hình khắc bất hòa, hoặc chủ về anh chị em chỉ có hai người, cần chủ nhân lá số giúp đỡ

 • Vũ Khúc, Liêm Trinh hội cùng với thì có hình khắc. Gặp thêm sao Văn Khúc: Anh em phần nhiều giả dối.
 • Thất Sát, Phá Quân hội cùng: Dễ chuốc oán giận. Gặp thêm Tứ Sát, Không Kiếp thì chủ về anh em chỉ hai người.

2.9. Thiên Lương

Thiên Lương nhập miếu thủ cung Huynh Đệ, hội cùng với Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt thì chủ về có năm người trở lên, hơn nữa, anh chị em hòa mục. Nếu Thiên Lương nhập miếu mà không có hội cùng với Tả Phù, Hữu Bật thì chủ về có anh em khác mẹ.

Chính tinh Thiên Lương nhập miếu gặp Thiên Khôi, Thiên Việt mà không có Tả Phù, Hữu Bật thì chủ về anh em ruột chỉ hai ba người, có ngầm tranh chấp, bài xích nhau, hoặc chủ về xa nhau.

 • Thái Dương bay vào cùng tại hai cung Mão hoặc Dậu: Tranh đoạt gia sản, hoặc chủ về xảy ra hiểu lầm, đố kị.
 • Thiên Cơ bay vào cùng hoặc hội chiếu: Anh em có hai người.
 • Thái Âm, Hồng Loan, Thiên Hỷ hội chiếu: Nhiều chị em gái.
 • Thiên Đồng bay vào cùng: Ở chung một nơi thì hai người, ở riêng hoặc chủ về ở nơi khác thì ba người.
 • Tứ Sát, Thiên Hình, Không Kiếp hội cùng: Hình khắc, bất hòa, chia rẽ, tranh chấp.

2.10. Thiên Tướng

Chính tinh Thiên Tướng nhập miếu có Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu thì năm người trở lên. Có Tử Vi bay vào cùng thì ba người trở lên, mà anh em hay tranh hơn thua. Thiên Tướng gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa và Lộc Tồn thì chủ về anh em phát đạt, có tiền có thế.

 • Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh bay vào cùng: Anh chị em hai người, nhưng ý kiến không hợp.
 • Vũ Khúc và Phá Quân vây chiếu, gặp Tả Phù, Hữu Bật: Anh em tuy nhiều nhưng có hình thương, hoặc chủ về có anh chị em khác mẹ và có em nhỏ hơn nhiều tuổi.

2.11. Tham Lang

Chính tinh Tham Lang ở cung Huynh Đệ trong các tình hình thông thường đều thì chủ về anh em hòa mục, cũng thì chủ về giao du rộng rãi. Nhưng nếu không được cát hóa và có các sao cát, phần nhiều chủ về chơi bời ăn nhậu.

Tham Lang độc toạ tại cung Huynh Đệ, nếu bay vào cùng với Hỏa Tinh, Linh Tinh, gặp Thiên Thọ, thì chủ về được anh em hoặc chủ về bạn hợp tác trợ lực. Tuy nhiên nếu gặp các sao sát, kị, thì lại chủ vệ đột nhiên bị gây lụy, khi chuyện chưa xảy ra không có dấu hiệu gì báo trước.

 • Tại hai cung Tị hoặc Hợi là hãm địa, sao đôi mà gặp lẻ, còn gặp sao đào hoa, phần nhiều: Anh em khác mẹ; gặp sát tinh, thì giữa anh em hay bạn tri giao dễ xảy ra oán trách, hoặc chủ về ý kiến khác nhau. Nếu Tham Lang Hóa Kỵ, thì chủ về bị gây phiền lụy.
 • Tại hai cung Tý hoặc Ngọ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên “Thiên Đồng, Cự Môn”, Phá Quân độc tọa tại cung Huynh Đệ.
 • Tại hai cung Dần hoặc Thân, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng”, Phá Quân, Thất Sát độc tọa tại cung Huynh Đệ. Đối với chính tinh Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên Thiên Lương, Thiên Cơ, Liêm Trinh, Thiên Tướng độc tọa tại cung Huynh Đệ.
 • Tại cung Huynh Đệ, ngại Vũ Khúc Hóa Kỵ và Tham Lang Hóa Kỵ tương chiếu, nếu lại gặp cách “Linh Xương Đà Vũ”: Gây họa mà thất bại, hoặc chủ về dẫn đến tai nạn bất trắc.

2.12. Cự Môn

Chính tinh Cự Môn nhập cung Huynh Đệ, trường hợp Cự Môn nhập miếu thì có hai người
Chính tinh Cự Môn nhập cung Huynh Đệ, trường hợp Cự Môn nhập miếu thì có hai người

Chính tinh Cự Môn nhập cung Huynh Đệ, trường hợp Cự Môn nhập miếu thì có hai người. Chính tinh Cự Môn thủ cung Huynh Đệ, có Không Kiếp, Đại Hao hội chiếu, phần nhiều bị anh em bóc lột. Có các sao Tứ Sát, Âm Sát, Cô Thần, Quả Tú hội chiếu thì hình khắc, thị phi, tranh chấp. Cự Môn Hóa Kỵ cũng thì chủ về điều tiếng thị phi, hơn nữa còn thì chủ về tai nạn, tật bệnh, phá tán, hư hao. Gặp Thiên Nguyệt, các sao hình, hao thì chủ về vì anh em tai nạn, tật bệnh mà hao tài.

 • Thái Dương bay vào cùng: Anh chị em ba người. Có thêm các sao cát tinh như Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Phúc hội cùng với, và có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa cùng đến thì chủ về trong anh chị em có người sáng lập được sự nghiệp.
 • Chính tinh Cự Môn Thiên Cơ: Hai người đều có cơ tâm, ly tán hai nơi.
 • Chính tinh Cự Môn Thiên Đồng: Anh em kết nghĩa, nhưng rốt cuộc trở mặt nhau.

2.13. Thất Sát

Chính tinh Thất Sát nhập miếu mà có Lộc, Quyền, Khoa, Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu thì nhiều anh em, nhưng có hình khắc. Chính tinh này thủ cung Huynh Đệ, có Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu, hoặc Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu cung Mệnh, cũng thì chủ về nhiều anh em có hình khắc, chia ly nhưng tình cảm hòa mục, ít giúp đỡ nhau trong thực tế.

 • Độc tọa hai cung Dần hoặc Thân: Anh em phần nhiều tài năng và thanh cao.
 • Tại hai cung Tị hoặc Hợi: Anh em quý.
 • Tại cung Thìn hoặc Tuất: Anh em phú.
 • Nếu có sát tinh Hóa Kỵ hội chiếu: Nạn tai, tật bệnh, hình khắc, chia ly.

2.14. Phá Quân

Phá Quân thì chủ về anh em ở riêng hoặc chủ về hình khắc. Chính tinh Phá Quân thủ cung Huynh Đệ, bản thân là con cả. Như trường hợp anh cả mất sớm hoặc chủ về làm con nuôi người khác, hoặc chị gái đi lấy chồng, hoặc bản thân làm con nuôi người khác.

Nếu không, bản thân đương số cũng gánh vác trách nhiệm của trưởng nam hay trưởng nữ. Phá Quân có lục cát tinh bay vào cùng hoặc hội chiếu thì chủ về anh em nương tựa lẫn nhau. Chính tinh Phá Quân bay đến Cung Huynh Đệ, có sát tinh hội chiếu thì hình khắc, cô độc.

 • Gặp Tử Vi bay vào cùng: Ba người, nhưng bất hòa hoặc chủ về có anh em khác mẹ.
 • Gặp Vũ Khúc bay vào cùng: Hai người. Gặp các sao sát tinh thì một người nhưng thiếu hòa mục.
 • Gặp Liêm Trinh bay vào cùng: Chỉ một người.

3. Một số phụ tinh ảnh hưởng cung Huynh Đệ

3.1. Tả Phụ, Hữu Bật

Tả Phù gặp sao cát tinh thì chủ về được anh em trợ giúp. Nếu gặp các sao Tứ Sát, Hình, Kỵ thì chủ về bị anh chị em làm liên lụy. Tả Phù gặp Không Kiếp, lại gặp các sao Sát, Kỵ thì chủ về tình cảm vốn tốt đẹp nhưng bỗng nhiên xảy ra thay đổi hoặc chủ về anh chị em gặp tai nạn bất ngờ.

Hữu Bật gặp Vũ Khúc, Thất Sát gặp thêm sát tinh thì chủ về có hình khắc. Nếu cung Phụ Mẫu gặp các sao đào hoa, chủ về anh em khác mẹ. Hữu Bật gặp Không Kiếp, Hóa Kỵ, nhiều sát tinh thì không có anh em.

3.2. Hóa Lộc

Nếu có Hóa Lộc, Thiên Mã thì chủ về anh chị em có người buôn bán mà làm giàu
Nếu có Hóa Lộc, Thiên Mã thì chủ về anh chị em có người buôn bán mà làm giàu

Khi chính tinh Hóa Lộc ở cung Huynh Đệ, thì chủ về anh chị em đông người, khá giả. Nếu có thêm Hóa Lộc, Tướng Quân, Lộc Tồn, anh chị em có người quyền quý. Nếu có Hóa Lộc, Thiên Mã thì chủ về anh chị em có người buôn bán mà làm giàu.

3.3. Hóa Quyền

Khi chính tinh Hóa Quyền ở cung Huynh Đệ, là chủ về tính quyền uy, lực hành động mạnh mẽ. Như vậy biết anh em có uy hơn chủ nhân lá số, cũng tích cực hơn chủ nhân lá số, đồng thời các quyết định lớn nhỏ trong nhà cũng đều do anh em làm chủ. Sao Hóa Quyền còn là đại biểu cho kỹ năng chuyên nghiệp và năng lực chuyên môn, cho nên anh em của chủ nhân lá số phần nhiều là người có kỹ năng chuyên nghiệp.

Hóa Quyền ở cung Huynh Đệ, nên chủ nhân lá số thiếu năng lực hành động, thiếu thực tiễn, phần nhiều còn trông cậy vào anh em. Muốn biết anh chị em trong nhà có trợ giúp thực chất hay không thì xem tình hình sao Hóa Lộc và Hóa Kỵ ở cung Huynh Đệ như thế nào. Vì Hóa Quyền bay vào cung Huynh Đệ, tất nhiên có tượng đè ép, nên phần nhiều chủ nhân lá số có anh trai hoặc chị gái, mà không phải là trường nam hay trưởng nữ.

Bản chất của sao Hóa Quyền là “hỏa” thì chủ về có biến động nhanh chóng, nóng bỏng. Trường hợp Hóa Quyền ở cung Huynh Đệ, thì sự qua lại giữa chủ nhân lá số và anh chị em nhiệt tình, dù quan hệ có thay đổi cũng không đến nỗi có chiến tranh lạnh xảy ra.

3.4. Hoá Khoa

Hóa Khoa ở cung Huynh Đệ thì chủ về có biến động thay đổi
Hóa Khoa ở cung Huynh Đệ thì chủ về có biến động thay đổi

Hóa Khoa ở cung Huynh Đệ thì chủ về có biến động thay đổi. Hoá Khoa có tính so sánh nên phần nhiều anh chị em trông có khí chất và học vấn hơn chủ nhân lá số. Thông thường họ có sở học tính chuyên, hay học lực cao hơn chủ mệnh.

Hóa Khoa thì chủ về bảo vệ, trật tự hóa nên có sao này ở cung Huynh Đệ là ngầm báo ông trời che chở anh chị em của chủ nhân lá số, bảo vệ sinh mệnh hay tài sản của họ.

Cung Huynh Đệ còn là cung vị đại biểu cho mẹ, trường hợp có sao Hóa Khoa bay đến, mẹ đương số là người thông tình đạt lý, xử lí việc nhà cũng có lớp lang rõ ràng. Cung Huynh Đệ là cung nằm giữa Mệnh và Phu Thê nên đây là cầu nối dùng để xem về cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ. Trường hợp có Hóa Khoa, thông thường bố mẹ của vợ hay chồng đương số là người thông tình đạt lý, không thù cựu, sẽ không làm khó chủ nhân lá số.

Cung Huynh Đệ có Hóa Khoa còn thì chủ về bản thân chủ nhân lá số không có năng lực xử lý nguy cơ, mà thường thường đến giai đoạn thứ hai mới được người khác trợ giúp, ít nhiều chủ nhân lá số cũng có mặc cảm “bất túc”.

Hóa Khoa ở cung Huynh Đệ, là chủ nhân lá số truyền cho anh chị em lực tác động của Khoa, chứ hoàn toàn không phải anh chị em là quý nhân của chủ nhân lá số, mà trái lại, chủ nhân lá số là quý nhân của anh chị em, sau khi trợ giúp và bảo vệ anh chị em rồi chủ nhân lá số mới có được cảnh anh em trợ giúp nhau.

3.5. Hóa Kỵ

Có Hóa Kỵ trong cung Huynh Đệ bất luận thế nào chủ nhân lá số cũng đều khó không ngó ngàng đến anh chị em, phần nhiều đều quan tâm anh chị em. Nhưng đồng thời cũng vì tác động của Hóa Kỵ, nên phương cách xử lý và biểu hiện ngôn từ của chủ nhân lá số không được hòa hợp, khiến quan hệ với anh chị em không được hòa hợp.

Hóa Kỵ bay đến cung Huynh Đệ, xem xét ở góc độ so sánh hơn kém, anh chị em là những người dễ gây ra phiền phức, chủ nhân lá số vì anh em mà đau đầu nhức óc. Nhưng vì Hóa Kỵ thì chủ về đối đãi với nhau, do đó lúc anh chị em có nạn, chủ nhân lá số nhất định sẽ trợ giúp, nhưng lại dễ rơi vào tình trạng càng giúp thì càng bận rộn.

Hóa Kỵ còn có hàm ý “trông đợi”, “kỳ vọng”, trường hợp Hóa Kỵ ở cung Huynh Đệ, là chủ nhân lá số quá kỳ vọng ở anh em. Nhưng do Hóa Kỵ nhập “tha cung”, sau khi quá kỳ vọng chủ nhân lá số sẽ cảm thấy hụt hẫng, thất vọng cũng từ thương yêu biến thành oán hận, tình hình này sẽ khiến quan hệ giữa anh chị em trong nhà trở nên khó hòa hợp, còn thấy thiếu tình thân.

Hóa Kỵ ở cung Huynh Đệ, là tác động mất quân bình đóng trong cung, nên thì chủ về có nhiều anh chị em.

Cung Huynh Đệ là cung nằm giữa cung Mệnh và cung Phu Thê, cho nên trường hợp có Hóa Kỵ ở đoạn trung gian, là thì chủ về chủ nhân lá số giao du với người khác giới sẽ có lúc đột nhiên không liên lạc nhau và cũng không qua lại với nhau.

Cung Huynh Đệ cũng tượng trưng cho phương thức giao lưu của anh em và hôn phối của đương số, trường hợp có Hóa Kỵ, giữa chủ nhân lá số và người phối ngẫu sẽ dễ vì sự giao lưu với anh em không được tốt mà xảy ra tình trạng hiểu lầm. Cho nên, chủ nhân lá số trong thời kỳ giao du muốn tiến tới hôn nhân sẽ hay xảy ra sự cố một cách đột ngột.

Ngoài ra, cung Huynh Đệ còn đại biểu cho cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng của chủ nhân lá số. Trường hợp có Hóa Kỵ, là thì chủ về các bậc trưởng bối này hay cản trở hôn nhân của hai người.

Trường hợp Hóa Kỵ ở cung Huynh Đệ, là thì chủ về thể chất của chủ nhân lá số không được tốt, lúc mắc bệnh có sức đề kháng yếu. Lúc chủ nhân lá số đến tuổi trung niên, cần  kiểm tra sức khỏe định kỳ, để dự phòng các chứng cấp tính.

3.6. Lộc Tồn

Lộc Tồn nên ở cung vượng, không gặp Tứ Sát, Không Kiếp thì chủ về trong anh chị em có người quý hiển
Lộc Tồn nên ở cung vượng, không gặp Tứ Sát, Không Kiếp thì chủ về trong anh chị em có người quý hiển

Lộc Tồn nên ở cung vượng, không gặp Tứ Sát, Không Kiếp thì chủ về trong anh chị em có người quý hiển. Nếu có Trường Sinh bay vào cùng thì có duyên tốt với anh chị em. Cung Huynh đệ có Lộc Tồn bị Triệt có người anh em bôn ba xứ người, đến vận hạn này bị thay đổi thuyên chuyển. Lộc Tồn gặp Thái Âm hãm ở cung Huynh Đệ thì có anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha

3.7. Kình Dương, Đà La

Gặp Hóa Kỵ, Thiên Hình ở cung Huynh Đệ thì chủ về tranh chấp, kiện tụng. Gặp Thiên Lương thì càng đúng. Gặp Không Kiếp, Đại Hao, Hỏa Tinh, Linh Tinh, trong anh chị em có người thất bại, không nên hợp tác làm ăn thì chủ về anh chị em ít qua lại, nhưng không bất hòa. Gặp Thiên Mã thì chủ về anh chị em rời xa quê hương.

3.8. Hỏa Tinh, Linh Tinh

Không ưa gặp Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân thì chủ về ít anh em
Không ưa gặp Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân thì chủ về ít anh em

Không ưa gặp Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân thì chủ về ít anh em. Hỏa Tinh ở cung Huynh Đệ cũng thì chủ về anh em chia ly. Nếu gặp Không Kiếp, Hóa Kỵ thì ý chỉ anh em có hình khắc. Gặp chính tinh Tham Lang thì chủ về anh chị em có tiền của bất ngờ.

3.9. Văn Xương, Văn Khúc

Văn Xương gặp Thiên Phủ, Tả Phù, Hữu Bật ở cung Huynh Đệ thì chủ về được anh chị em giúp đỡ. Văn Xương gặp Kình Dương, Đà La thì chủ về giữa anh chị em có sự tranh chấp. Văn Xương hãm gặp Không Kiếp, Hóa Kỵ, thì ít anh chị em, mà còn bất hòa.

Văn Khúc gặp Thất Sát, lại gặp thêm sát tinh thì chủ về anh chị em bất hòa. Văn Khúc hãm địa, gặp Không Kiếp thì chủ về ít anh em, mà còn có điều tiếng thị phi. Nếu có hội cùng với Kình Dương, Thiên Hình thì chủ về tranh chấp, kiện tụng.

Tìm hiểu ngay: Cung Điền Trạch Là Gì? | Yếu Tố Tiết Lộ Đất Đai, Tài Sản

4. Kết luận

Tóm lại, cung Huynh Đệ chỉ nên coi như cái thước đo quá khứ, do những yếu tố sẵn có là quãng thời gian niên thiếu khi ở gần anh chị em. Căn cứ vào các sao, các cách trong cung này và những gì đã trải qua để chiêm nghiệm lại. Hy vọng những thông tin trên đây về cách luận giải cung Huynh Đệ sẽ giúp độc giả phần nào hiểu hơn về anh em trong gia đình mình. Truy cập ngay vào website thansohoconline.com để tìm hiểu nhiều hơn về tử vi.

Thông tin về tác giả
Gia Cát Thành Vũ là nhà nghiên cứu chuyên sâu về tử vi, phong thủy. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng tử vi, phong thủy vào cuộc sống; hiện tại ông đang là cố vấn chuyên môn, tham vấn nội dung cho website Thansohoconline.com.
×
Gia Cát Thành Vũ là nhà nghiên cứu chuyên sâu về tử vi, phong thủy. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng tử vi, phong thủy vào cuộc sống; hiện tại ông đang là cố vấn chuyên môn, tham vấn nội dung cho website Thansohoconline.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *